V. malte landskaps- og figurbilder, interiører og portretter. Han anvendte gjerne et forenklet dekorativt formspråk, ofte med et mykt bølgende linjespill og kalde avdempede farger i flere valører. I flere år arbeidet han bare med keramikk.