Faktaboks

Halfdan Arneberg
Født
10. mars 1879, Kristiania
Død
1961, Oslo

A. var en allsidig kunstner og pedagog og må dertil ha hatt en sjelden arbeidskraft. Herom vitner både hans lange tid som lærer og hans mange publikasjoner.

Lærergjerningen strakk seg over årene 1918–49. Han var anerkjent som en dyktig bokkunstner og laget bl.a. en rekke bokomslag. Hans største innsats er imidlertid det omfattende arbeid han gjorde for å vekke interessen for norsk prydkunst og folkekunst. Han satte seg som mål å knytte båndene med vår prydkunsts storhetstid, og begynte å oppspore og samle det som ennå eksisterte. Våren 1916 begynte han å avtegne et utvalg av ornamenter i de forskjellige teknikker. Han foretok årlige studie- og samlereiser i Norge, Sverige og Danmark. Til disse reiser hadde han statsstøtte fra 1918 til 1925. I en rekke større og mindre publikasjoner gjengav han dels i tegninger, dels i fargelagte plansjer sitt store materiale. Siktemålet var å gjøre vår folkekunst tilgjengelig for folk som arbeidet med kunsthåndverk, kunstindustri og husflid, slik at de kunne omsette denne verdifulle arv i praksis.

Blant hans hovedarbeider kan nevnes tobindsverket Norsk Folkekunst. Første bind omfattet Kvinnearbeid (1949) og annet bind Mannsarbeid (1951). Verket kom også ut på engelsk. De to bind inneholder til sammen henimot 200 plansjer, hvorav mange i farger. Dette praktverket viser at han ikke bare eide omfattende teoretiske kunnskaper og inngående kjennskap til de forskjellige teknikker innen dekorativ kunst, men at han også selv var en skapende kunstner.

Allerede i 1929 stiftet han Norsk prydkunstnerlag og var dets første formann. Laget gav ut tidsskriftet Prydkunst som A. redigerte i 1929. Målet var å imøtekomme kravet om gode, norske former, farger og mønstre. Hverken laget eller tidsskriftet fikk lang levetid. Men i 1950–51 påtok A. seg å redigere Folkekunst, Tidsskrift for Norsk Bygdekunstlag. Redaktøren måtte i stor utstrekning selv skaffe stoff. Det finnes fra hans hånd en rekke nitide tegninger og atskillige artikler om forskjellige emner innen norsk folkekunst. Bl.a. skrev han mye om malerfargene, deres opprinnelse, fremstilling og bruk, deres historie, karakter og symbolikk.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Andreas Schaff Arneberg, grosserer (1831 - 1893)
 • Karoline Mathilde Olsen (1855 - 1932)

Gift med

 • 1917 med Astrid Danielsen (f. 1889)

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
 • utenlandske tekniske skoler

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statsstøtte til reiser for avtegning av norsk folkekunst 1918–25

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer ved Fagskole for boktrykkere 1918–25
 • lærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (før 1911: Den kgl. Tegneskole) fra 1928, overlærer 1938–49
 • Stiftet i 1929 Norsk prydkunstnerlag og var dets første formann
 • opprettet tidsskriftet Prydkunst, redaktør 1929
 • redaktør av tidsskriftet Folkekunst 1950–51
 • tegner og formgiver hos J.W. Cappelens Forlag

Priser, premier og utmerkelser

 • Kongens Fortjenstmedalje i gull
 • H. Arneberg: Norsk prydsøm, med blant "Årets vakreste bøker" 1948

Illustrasjonsarbeider

 • Har utgitt og illustrert en rekke bøker om folkekunst (se litteraturliste), bl.a. plansjeverket Norsk prydkunst 1918–25

Portretter

 • Tegning av Øyvind Sørensen (1949)
 • Tegning av Arne Vold (gjengitt i Nationen 10.3.1954)

Eget forfatterskap

 • Norsk Prydkunst. Ornamenter fra norsk folkekunst samlet og tegnet til praktisk bruk., (Kristiania, 1920, (ill.), Utg. under medvirkn. av H. Bull og K. Visted
 • Ornament og mønstertegning med stillære 1–7, Oslo, 1948-1953, (ill.)
 • Folkekunst fra Buskerud fylke, Oslo, 1924, (ill.)
 • Litt om Telemarks prydkunst i gammel tid, Porsgrund, 1925, (ill.)
 • Norsk prydsøm. Enkle border og motiver fra norsk folke kunst og efter originaltegninger av norske kunstnere, Oslo, 1929, (ill.)
 • Sandvig og Maihaugen, Prydkunst, Oslo, 1930, s. 1–3, (ill.)
 • Hardangersaum, Oslo, 1931, (ill.), Retting og mønstersamling av Gudrun Skaltveit-Stuland og H. Arneberg
 • Norsk folkekunst. Kvinnearbeid, Oslo, 1949, (ill.), (eng. utg. 1952)
 • Norsk Folkekunst. Mannsarbeid, Oslo, 1951, (ill.), (eng. utg. 1951)
 • Folkekunst fra Buskerud fylke, Oslo, 1954, (ill.)

Litteratur

 • Aars, H., Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 630, m.fl.
 • Norsk Bokkunst, Arbeidskomiteen for nordisk bokkunst, Oslo, 1956, s. 66, (ill.)
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1959, s. 29
 • AKL, Oslo, 1968, bd. 1, s. 760
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1978, bd. 1, s. 417

Faktaboks

Halfdan Arneberg