Faktaboks

Victor Nordan
Nordan, Victor
Født
13. mai 1862, Christiania
Død
8. mai 1933, Oslo

Ullevåls sykehusanlegg – Medisinsk avdeling og rekonvalesenshjem. Detaljtegning, fasade og snitt. Victor Nordan. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Ullevåls sykehusanlegg – Medisinsk avdeling og rekonvalesenshjem. Fasade og snitt. Victor Nordan. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Tyssefaldene kraftstasjon. Victor Nordan. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

N. ble kompanjong ved farens arkitektkontor i Kristiania 1887 og overtok firmaet ved dennes død i 1892, fra 1926 med sønnen Per N. som kompanjong. Han var lærer i frihåndstegning ved Kristiania tekniske aftenskole 1889–95 og ved Den kgl. Tegneskole.

Det er vanskelig å skille ut N.s tidlige arbeider fordi de gjerne ble signert av faren, men det later til at firmaets arbeider fikk en ny form- og materialrikdom mer i pakt med 1880- og 1890-årenes idealer etter at han gikk inn i firmaet, f.eks. i den store tomannsvillaen Uranienborgvn. 2 (1886–87), Oslo tekniske skole (1888-89) og varemagasinet Kongens gt. 22 (1891–93). Ved om- og tilbyggingen av den herskapelige hovedbygningen på Øvre Skøyen i Aker (1894–95) benyttet han hele marmorblokker i stedet for de tynnere stenplatene man vanligvis benyttet til fasadekledning. N.s store spesialitet ble ganske snart sykehus. Blant de større og mer kjente er den store utbyggingen av Ullevål

i Oslo (1897–1926), Haukeland i Bergen (1907–11) og Dikemark i Asker (ferdig 1905, utvidet 1920-årene). Ullevål sykehus er markant med sine fasader i gul og rød tegl og for øvrig utført i forholdsvis enkle former, mens porttårnet med tilstøtende administrasjons- og apotekbygning, oppført i 1920-årene, røper en konservatisme i formspråket som ofte kjennetegner N.s arbeider. Det siste skyldes nok ofte lang planleggings- og byggetid for disse store anleggene.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • Spydeberg, 1897-1933 med Emilie Marie Kjos-Hanssen (1875 - 1933)

Utdannelse

 • Examen artium 1880
 • examen philosophicum 1881
 • assistent ved farens arkitektkontor, samtidig elev ved Den kgl. Tegneskole 1881–84
 • assistent ved arkitektkontor i London, samtidig egne studier ved South Kensington (nå Victoria and Albert) Museum 1884–85
 • Königlich Technische Hochschule, Charlottenburg, Berlin to semestre 1886–87

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reise til Finland og St. Petersburg 1892
 • studerte sykehus i Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike 1895
 • studerte bankbygninger i Tyskland, Frankrike og Belgia 1898
 • og i England og USA 1899
 • reise til Tyskland 1914

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Polyteknisk Forening fra 1888
 • sekretær Den norske Ingeniør- og Arkitektforening arkitektgruppen 1891–92
 • viseformann Den norske Ingeniør- og Arkitektforening og formann arkitektgruppen samme sted 1897
 • medlem Den norske Ingeniør- og Arkitektforenings komité for utarbeidelse av arkitektkonkurranseregler 1900–02
 • medlem Kristiania formannskap 1899–1901 og bystyret 1901–07
 • medlem Kristiania kommunes komité for reform av den tekniske administrasjon 1904
 • formann arrangementskomitéen for kongeinntoget 1905
 • formann den sakkyndige kommisjon for Akershus Slotts gjenreisning 1907–21
 • finansråd i Norske Arkitekters Landsforbund 1930–33
 • jurymedlem ved en rekke større arkitektkonkurranser

Priser, premier og utmerkelser

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1922

Utførte arbeider

 • I Oslo når annet ikke er nevnt. Større om- og tilbygning for generalkonsul Butenschøn, Øvre Skøyen i Vestre Aker (1894–95)
 • Støperibygning, Schweigaards gt. 16–17 (1898)
 • Leiegård, Skovvn. 18 (1890-årene)
 • Norges Bank, Hamar (1901)
 • Norges Bank, Fredrikstad (1914–16)
 • Egne villaer for pasienter ved Gaustad og Dikemark sykehus
 • Sykehus: Diakonissehuset, Lovisenberggt. 15 (1894)
 • Ullevål sykehus (1897–1926)
 • Dikemark i Asker (ferdig 1905), vaktavd. for urolige kvinner (1936, sammen med Per Nordan)
 • Haukeland i Bergen (1907–11), statens kvinneklinikk samme sted (ca. 1920, sammen med arkitekt Davidsen)
 • Larvik (1908–09)
 • Aker (1910–14, 1919–25), kirurgisk avd. (1924)
 • Rikshospitalets kvinneklinikk (1914, sammen med I. O. Hjorth)
 • Einar Lindboes privatklinikk, senere Oslo komm. kvinneklinikk, Josefines gt. 30 (1915)
 • Stavanger (1916)
 • Stensby i Eidsvoll (ca. 1920)
 • Hedmark fylkessykehus, Elverum (ca. 1920)
 • Haugesund (ca. 1920)
 • Rogaland fylkessykehus, Stavanger (1920–27)
 • Martina Hansens hospital, Bærum (1931–36) sammen med Per Nordan
 • Kirker: Grymyr, Gran (1899)
 • Heskestad, Dalane (1904)
 • Evenstad, Stor-Elvdal (1904)
 • Bjordal, Sogn (1906)
 • Plassen, Trysil (1907)
 • Holøydal, Tolga (1908)
 • Kroken, Drangedal (1910)
 • Hæstad, Dønna (1913)
 • Lykling, Moster (1916)

Portretter

 • Karikaturtegning gjengitt i Byggekunst 1956 s. 118

Litteratur

 • Norsk Teknisk Tidsskrift, 1888, bilag s. 3, 10
 • Studentene fra 1880, (Kristiania, 1905, s. 226-28
 • Bergen 1814-1914, Bergen, 1914, bd. 1, s. 514–15 (ill.)
 • Fougner, E., Norske ingeniører og arkitekter, Kr., 1916, s. 137
 • With, N., Illustrert biografisk leksikon, (Kristiania, 1920, s. 669
 • Morgenbladet, 11.05.1922
 • Aftenposten, 24.02.1924
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1924, bd. 17, s. 1079
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1930
 • Morgenbladet, 12.05.1932
 • Klaveness, T., Ullevål sykehus 1887-1937, Oslo, 1937, s. 11–29 (ill.)
 • Aurenes, O. (Red.), Rogaland fylke gjennom 100 år, Stavanger, 1937, s. 132–35 (ill.)
 • Aker 1837-1937, Oslo, 1942, bd. 4, register s. 418
 • Hamars historie, Hamar, 1948, s. 584
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1949, bd. 10, s. 190
 • Mamen, H. C. (Red.), Dikemark sykehus 1905-1955, s. 49–60 (ill.)
 • Seierstad, I., østvedt, E., Skiens historie, (Skien, 1959, register s. 687
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966
 • St. Hallvard, 1970, s. 177–90
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 269
 • Sørby, H., Bidrag til Stavangers arkitekturhistorie mellom 1880 og 1930, Stavanger Museum årbok, 1973, s. 89
 • Gunnarsjaa, A., Engh, P. H., Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, register s. 232 (ill.)
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 188
 • Byggekunst, 1923, s. 110
 • Byggekunst, 1924, s. 32, 57–63, 86 (ill.)
 • Byggekunst, 1927, s. 89
 • Byggekunst, 1930, s. 143
 • Byggekunst, 1931, s. 155, 280 (ill.)
 • Byggekunst, 1932, s. 33, 70, tillegg s. 70
 • Byggekunst, 1933, s. 96, tillegg s. 12
 • Byggekunst, 1936, s. 104–10 (ill.)
 • Byggekunst, 1937, s. 66 (ill.)
 • Byggekunst, 1956, s. 118
 • Byggekunst, 1961, s. 121, tillegg s. 21
 • Teknisk Ukeblad, 1887, s. 201
 • Teknisk Ukeblad, 1888, s. 52
 • Teknisk Ukeblad, 1889, s. 55
 • Teknisk Ukeblad, 1890, s. 65
 • Teknisk Ukeblad, 1895, s. 199–200 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1897, s. 71, 302__-;03
 • Teknisk Ukeblad, 1899, s. 313, 424
 • Teknisk Ukeblad, 1900, s. 230
 • Teknisk Ukeblad, 1904, s. 151–53, 300, 450
 • Teknisk Ukeblad, 1905, s. 287
 • Teknisk Ukeblad, 1907, arkitektavdelingen s. 52
 • Teknisk Ukeblad, 1908, s. 40, 47, 70, 114, 308, arkitektavdelingen s. 16
 • Teknisk Ukeblad, 1912, s 293, 384, 560

Arkivalia

 • Bevaringsplan for Kristiania, 1974, Forening til Norske Fortidsminners Bevaring, Oslo og Akershus avd. (utg.)mangfoldiggjort manuskriptbd. 1–2