Aa. var virksom som snekker i Gudbrandsdalen før han i slutten av 1760-årene flyttet til Ål, sannsynligvis for å utføre innredningsarbeider for lensmann Torkjell Villand. I Hallinngdal skal han ha lært rosemaling, muligens av Kitil Rygg. Likevel avviker Aas. maling fra det som var vanlig i Hallingdal i samtiden, særlig i fargebruken, dels også i bruken av rokokkoens C-former. Hans billedverden inneholder en rekke forskjellige motiver, som blomster, trær, fugler, hjemlige og fremmede dyr, båter, hus, mytologiske vesener og bibelske scener. Figurscenene ble gjerne supplert med innskrifter. Flere av disse er lange, religiøse utlegninger som røper Aa.s interesse for Haugianer-bevegelsen. Aa. var usedvanlig produktiv og dekorerte en rekke kister, skap, boller og lignende, foruten flere interiører, som Ruiloftet fra Hol (1776, Drammens Museum).