R. maler landskaper, portretter, figurbilder og interiører. Utgangspunktet, som er naturinntrykk og miljøskildringer, får ofte en omtolkning i litterær og følelsesladet retning. Koloritten er klar og samstemt og varierer fra et bredt register til få farger i avgrensede flater. Bildene fra 50-årene er dominert av en særegen gul grunntone.