S. var Stads- og Provincialbyggmester i Akershus Stift og ulønnet Stadsbyggmester i Christiania 1797-1800, og utførte enkelte arkitektoppdrag i byen og omland. I hans arbeider spores København-akademiets fransk-klassisisme. De bevarte tegningene (1799 og 1800) til ombygging av Katedralskolen viser en fasade med tempelfront, bestående av fire doriske søyler. Prosjektet for auditoriet viser et amfiteater med flattrykt, illudert kuppelhvelv. Veggene under det kassetterte hvelvet har en pilasterrekke. Rommet var det første av denne form i Norge, og åpenbart influert av Peter Meyns anatomiteater i Kirurgisk Akademi, København (1785-87). S.' planer ser ut til å være fulgt, men noe forenklet, rommet var byens flotteste forsamlingssal og senere møtesal for Stortinget.