Liv og virksomhet

H. var assistent under Henrik Bull ved Centralbankens byggekontor i Oslo 1921–22. Han drog deretter til Kina, der han arbeidet som arkitekt for Svenska Kyrkans Mission i Hunan 1922–28. Videre var han assistent hos arkitekt O. Lind Schistad i 1928 og hos arkitekt Sigurd Lunde i 1929. I 1929 slo han seg ned som privatpraktiserende arkitekt i Stavanger og var i begynnelsen også lærer i frihåndstegning ved Stavanger tekniske aftenskole. I 1933–34 var han i kompaniskap med Gunnar Schelderup. Fra 1937 til 1960 drev han arkitektkontor sammen med arkitekt Tor Sørensen. I 1960 flyttet han til Oslo der han i et par år viet seg helt til internasjonaIt arbeid innen Moralsk Opprustning (MRA). I perioden 1962–75 arbeidet han som assistent i arkitektfirmaet Morseth & Wiel Gedde, Oslo.

H.s arbeider var i 30-årene utformet i funksjonalistisk formspråk, f.eks. Sjømannshjemmet i Stavanger (1933) og han kom hele livet til å holde seg til en renlinjet, enkel og nøktern arkitektur. Hans arbeider vitner imidlertid også om vilje til å tilpasse seg den lokale bygningskulturen, slik vi ser det i noen av hans privatboliger og i en del av hans kirker.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Albert Waldemar Hansteen, overlærer, arkitekt (1857 - 1921)
 • Elise Scheel

Gift med

 • 1922 med Margrethe Bugge

Utdannelse

Examen artium 1916; studerte filosofi, gresk og kirkehistorie ved Universitetet i Oslo 1916–17; Norges Tekniske Høyskole arkitektavd. 1917–1921.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studiereiser til Tyskland 1922 og 1949, Peking 1924, Italia 1928.

Stillinger, medlemskap og verv

Initiativtaker til Stavanger Arkitektforening 1936, foreningens første formann 1936–38, sekretær 1940–41; styremedlem Norske Arkitekters Landsforbund 1938–41; formann i byggekomiteen for restaurering av Utstein kloster og medlem av stiftelsens styre til 1960; Jurymedlem i en rekke arkitektkonkurranser i Rogaland.

Utførte arbeider

 • I Stavanger når ikke annet er nevnt. Høyskole i Yiang, Hunan og kirke i Changsha, Hunan, Kina (1922–28
 • Sjømannshjemmet, Stokkav. 21 (1933
 • St. Johannes gamlehjem (1938
 • Nærlandsheimen pleiehjem, Hå (1939–60
 • Reke kapell, Sola (1940). Sm.m. Tor Sørensen: Nye bygninger ved Dale sjukehus (1949–60
 • Boligområde for Stavanger Boligbyggelag, Misjonsmarka (1952
 • Kvalaberg skole (1953
 • Hasvik kirke, Finnmark (1955
 • Tjensvoll skole (1956
 • Julebygden kirke, Rogaland (1957
 • Børselv kirke, Finnmark (1958
 • Hetland gymnas (1958
 • Utvidelse og nyinnredning Sandnes kirke (1960)
 • Restaurering av Kvitsøy og Jelsa kirker i Rogaland og Vanse kirke i V.-Agder
 • Restaurering av Frelserens kirke, Farsund
 • Kvævemoen kirke, Sirdal (1962) sm.m. Thomas D. Spence

Eget forfatterskap

 • Jelsa kirke, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1956, s. 153–58

Litteratur

 • Byggekunst, 1935, s. 134
 • Byggekunst, 1936, tillegget s. 47
 • Byggekunst, 1952, s. 25-26
 • Studentene fra 1916, Oslo, 1942, s. 104
 • Studentene fra 1916, Oslo, 1966, s. 108
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, s. 295, 296, 309, 310
 • Sørby, H., Bidrag til Stavangers arkitekthistorie mellom 1850–1900, Stavanger Museums Årbok 1973, Stavanger, 1973, s. 97, 99
 • Verd å se i Rogaland, Stavanger, 1975, s. 46, 59, 95, 97, 99, 106
 • Rogaland, Bygd og by i Norge, Oslo, 1979, s. 470