Faktaboks

Valdemar Scheel Hansteen
Født
15. januar 1897, Kristiania
Død
13. juni 1980, Oslo

H. var assistent under Henrik Bull ved Centralbankens byggekontor i Oslo 1921–22. Han drog deretter til Kina, der han arbeidet som arkitekt for Svenska Kyrkans Mission i Hunan 1922–28. Videre var han assistent hos arkitekt O. Lind Schistad i 1928 og hos arkitekt Sigurd Lunde i 1929. I 1929 slo han seg ned som privatpraktiserende arkitekt i Stavanger og var i begynnelsen også lærer i frihåndstegning ved Stavanger tekniske aftenskole. I 1933–34 var han i kompaniskap med Gunnar Schelderup. Fra 1937 til 1960 drev han arkitektkontor sammen med arkitekt Tor Sørensen. I 1960 flyttet han til Oslo der han i et par år viet seg helt til internasjonaIt arbeid innen Moralsk Opprustning (MRA). I perioden 1962–75 arbeidet han som assistent i arkitektfirmaet Morseth & Wiel Gedde, Oslo.

H.s arbeider var i 30-årene utformet i funksjonalistisk formspråk, f.eks. Sjømannshjemmet i Stavanger (1933) og han kom hele livet til å holde seg til en renlinjet, enkel og nøktern arkitektur. Hans arbeider vitner imidlertid også om vilje til å tilpasse seg den lokale bygningskulturen, slik vi ser det i noen av hans privatboliger og i en del av hans kirker.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Albert Waldemar Hansteen, overlærer, arkitekt (1857 - 1921)
 • Elise Scheel

Gift med

 • 1922 med Margrethe Bugge

Utdannelse

 • Examen artium 1916
 • studerte filosofi, gresk og kirkehistorie ved Universitetet i Oslo 1916–17
 • Norges Tekniske Høyskole arkitektavd. 1917–1921

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til Tyskland 1922 og 1949, Peking 1924, Italia 1928

Stillinger, medlemskap og verv

 • Initiativtaker til Stavanger Arkitektforening 1936, foreningens første formann 1936–38, sekretær 1940–41
 • styremedlem Norske Arkitekters Landsforbund 1938–41
 • formann i byggekomiteen for restaurering av Utstein kloster og medlem av stiftelsens styre til 1960
 • Jurymedlem i en rekke arkitektkonkurranser i Rogaland

Utførte arbeider

 • I Stavanger når ikke annet er nevnt. Høyskole i Yiang, Hunan og kirke i Changsha, Hunan, Kina (1922–28
 • Sjømannshjemmet, Stokkav. 21 (1933
 • St. Johannes gamlehjem (1938
 • Nærlandsheimen pleiehjem, Hå (1939–60
 • Reke kapell, Sola (1940). Sm.m. Tor Sørensen: Nye bygninger ved Dale sjukehus (1949–60
 • Boligområde for Stavanger Boligbyggelag, Misjonsmarka (1952
 • Kvalaberg skole (1953
 • Hasvik kirke, Finnmark (1955
 • Tjensvoll skole (1956
 • Julebygden kirke, Rogaland (1957
 • Børselv kirke, Finnmark (1958
 • Hetland gymnas (1958
 • Utvidelse og nyinnredning Sandnes kirke (1960)
 • Restaurering av Kvitsøy og Jelsa kirker i Rogaland og Vanse kirke i V.-Agder
 • Restaurering av Frelserens kirke, Farsund
 • Kvævemoen kirke, Sirdal (1962) sm.m. Thomas D. Spence

Eget forfatterskap

 • Jelsa kirke, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1956, s. 153–58

Litteratur

 • Byggekunst, 1935, s. 134
 • Byggekunst, 1936, tillegget s. 47
 • Byggekunst, 1952, s. 25-26
 • Studentene fra 1916, Oslo, 1942, s. 104
 • Studentene fra 1916, Oslo, 1966, s. 108
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, s. 295, 296, 309, 310
 • Sørby, H., Bidrag til Stavangers arkitekthistorie mellom 1850–1900, Stavanger Museums Årbok 1973, Stavanger, 1973, s. 97, 99
 • Verd å se i Rogaland, Stavanger, 1975, s. 46, 59, 95, 97, 99, 106
 • Rogaland, Bygd og by i Norge, Oslo, 1979, s. 470

Faktaboks

Valdemar Scheel Hansteen