Faktaboks

Frank Wathne
Wathne, Frank Ingvald
Født
9. juli 1902, Stavanger

Vår. 1976. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

W. hadde sin første separatutstilling i Stavanger Kunstforening 17 år gammel, og viste små tegninger og grafiske blad i en teknikk han hadde tilegnet seg hos Dreyer. Etter en kort formell utdannelse, i Emanuel Vigelands skole for glassmaleri og på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania 1922-23, arbeidet W. videre på egen hånd, først i Dresden 1928-29 og senere i Paris. Fra 1946 bosatte han seg i Oslo. På sin første utstilling i Kunstnerforbundet i 1952 viste han resultater fra to halvårige opphold i Paris i 1938 og -52. Tross teknisk dyktighet og talentfull motivavskjæring ble rekken av bilder fra Sør-Frankrike oppfattet som noe arrangert i sin rettlinjede penselføring. Større intimitet og personlig opplevelse formidlet lysfylte studier fra Jæren. W. har også hentet motiver til landskapsbilder fra Tjøme. Foruten landskaper arbeider han med stilleben og portretter. W. har hele tiden arbeidet innenfor et naturalistisk grunnsyn. Hans utpreget franske orientering, og beundring for Cézanne, er tydelig både ved valg og motiv og ved de korte, brede penselstrøk. I de mange dekorasjonsoppdrag, vesentlig i og omkring Stavanger, er forenklingen og stiliseringen drevet lenger enn i staffelimaleriet. Med sin bakgrunn i Emanuel Vigelands skole har W. utført en rekke glassmalerier i figurativ stil. W. vendte tilbake til Stavanger i 1975 og er fortsatt aktiv som maler.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Karl Wathne, boktrykker
 • Marie Hansen

Gift med

 • 1931 med Birgit Rosenvold
 • 1946-1975 med Hilda Helliesen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Stavanger

Utdannelse

 • Arbeidet i Dreyers litografiske anstalt, Stavanger omkring 1919, samtidig elev av Karl Holters malerskole
 • elev av Emanuel Vigeland og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania 1922-23

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1938 og -40
 • Statens reisestipend 1952
 • Stavanger kommunes kulturstipend 1980
 • Studieopphold i Dresden 1928-29
 • Paris 1938, -52 og -75
 • gjentatte opphold i Spania 1970-75

Stillinger, medlemskap og verv

 • Kunstanmelder i Stavangeren og lærer Stavanger tekniske skole i 1930-årene
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Bildende Kunstneres Forening Rogaland
 • Landsforeningen Norske Malere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Veggmaleri, Kaffistova, Stavanger (1922) sammen med Bjarne Hansen
 • Veggmaleri, Matstova, Stavanger (1923)
 • Veggfreske, Stavanger Handelsfor. (1920-årene)
 • Veggmaleri, Dahls klinikk, Stavanger (1929)
 • Veggmaleri, Filmteatret, Stavanger (ca. 1930)
 • Glassmosaikk, Aldershvile, Stavanger (1933)
 • Altertavler Åmøy kapell (1934), Forsand kirke (ca. 1935) og Rege kapell (1936)
 • Glassmaleri, Oltedal kapell (1930-årene)
 • Glassmaleri, Hotell Atlantic, Stavanger (1954)
 • Glassmaleri, Kirkenes Turisthotell (1955)
 • Veggfreske, Stavanger trygdekontor (1958)
 • Veggmalerier, Skudesneshavn bedehus (1963)
 • Maleri, administrasjonsbygningen, Lyse kraftverk (olje 1983)
 • Maleri, Sentralsykehuset i Rogaland (olje 1984).
 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Utenriksdep.
 • Stavanger kommune
 • Rogaland fylke

Illustrasjonsarbeider

 • Garborg-kalender. Tilskipa av Olaf Hanssen, Stavanger 1928
 • Dahl, T.: Jærsk lynne og humor, Stavanger 1932
 • D. Defoe: Robinson Crusoes ophold på den øde øi utenfor osen av Orinoko, Stavanger 1936
 • Dahl, T.: Jeg kranser min jord, dikt, Stavanger 1938
 • R. Nicholay: Byen min og meg. Vers i utvalg, Stavanger 1943
 • Sammen med O. Galtung Eskeland: Mari og Pål på bestefars gård, Stavanger 1945
 • Illustrerte Dahl, T.s artikler i Stavangeren

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1946
 • Høstutstillingen, 1948
 • Høstutstillingen, 1950-1952
 • Høstutstillingen, 1961-1963
 • Høstutstillingen, 1970
 • Høstutstillingen, 1975
 • Vestlandsutst., 1926
 • Vestlandsutst., 1928-1932
 • Vestlandsutst., 1935-1936
 • Vestlandsutst., 1939
 • Vestlandsutst., 1958-1964
 • Vestlandsutst., 1967
 • Vestlandsutst., 1970
 • Vestlandsutst., 1975
 • Vestlandsutst., 1977-1980
 • Vestlandsutst., 1982
 • Trønder- og vestlandsmalere, 1930
 • Malere og billedhuggere fra Stavanger, 1949
 • Vennskapsbyutst., 1953-1954
 • Vennskapsbyutst., 1953-1954
 • Vennskapsbyutst., 1953-1954
 • Vennskapsbyutst., 1953-1954
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutst., 1957
 • 11 fra Stavanger, 1958
 • Nutida nordisk konst, 1971
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, 1975
 • Stavanger Bildende Kunstneres jubileumsutst., 1976

Portretter

 • Selvportrett (blyant) gjengitt i Stavanger Aftenblad 9.7.1977
 • Byste utført av Stinius Fredriksen (1920-årene, privat eie)
 • Tegning utført av Henry Imsland (kull 1979) gjengitt i Stavanger Aftenblad 12.8.1981

Litteratur

 • Norsk illustrasjonskunst 1850-1950, 1952, s. 178-79
 • For den bildende kunst, 1963, register
 • Profiler og paletter i Rogalands kunst, 1965, s. 203-06, 271 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 258
 • Stavanger. Byen i billedkunsten, 1976, s. 178-179 (ill.)
 • Stavangeren, 11.1919
 • Stavangeren, 24.09.1926, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 13.08.1929
 • Stavanger Aftenblad, 03.02.1931, (ill.)
 • i 1ste Mai, 01.1937
 • i Verdens Gang, 04.11.1952
 • i Dagbladet, 06.11.1952
 • i Aftenposten, 06.11.1952
 • 1ste Mai, 08.11.1952
 • i Vårt Land, 08.11.1952
 • i Arbeiderbladet, 12.11.1952
 • i Stavanger Aftenblad, 12.09.1953, (ill.)
 • i Fædrelandsvennen, 04.05.1954
 • i Arbeiderbladet, 11.04.1956
 • i Verdens Gang, 11.04.1956
 • i Aftenposten, 12.04.1956
 • i Morgenbladet, 14.04.1956
 • Stavanger Aftenblad, 27.09.1963, (ill.)
 • Stavangeren, 28.09.1963, (ill.)
 • i Stavanger Aftenblad, 24.12.1976, (ill.)
 • i Stavanger Aftenblad, 09.07.1977, (ill.)
 • i Stavanger Aftenblad, 12.08.1981
 • i Stavanger Aftenblad, 20.10.1981, (ill.)
 • i Rogalands Avis, 20.10.1981, (ill.)