Andre opplysninger

  • Omtalt i regnskap for Grinaker kirke 1737. Han utførte bilthuggerarbeid til orgelet og trallverk til døpefonten.

Arkivalia

  • Grinaker kirkeregnskap, Riksarkivet, 1737