Faktaboks

Peter Petersen Batta
Født
1701, Trondheim
Død
1735, samme sted

Fru sogneprest Maren Lemvig, f. Stoltenberg, 1725. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

B. var først og fremst portrettmaler. Hvor stor hans produksjon var er uvisst, men en relativt stor gruppe portretter tilskrives ham. Hans virksomhet var til å begynne med innbringende, og i en periode ser han ut til å ha vært ganske velstående. Men mot slutten av hans liv var økonomien svært dårlig, og han døde som en fattig mann. Hans portretter danner en videreutvikling av Tegelgaards Nordmøre-portretter. Hans stil og malemåte er helt preget av nederlandske barokktradisjoner. To portretter som med sikkerhet tilskrives B., er portrettene av sognepresten til Klæbu, Jens Lemvig og frue, begge malt i 1725.

B.s form og farge kan være litt tørr, men klar og fast. Karakteriseringen er meget fin, nøktern og realistisk. I tillegg til denne realismen, er der enkelte detaljer som svært ofte går igjen i hans portretter: meget lyse, klare blå øyne, sterkt røde munner, mens ansiktsfargen ellers er blek. Disse trekkene finnes bl.a. i de to portrettene av presteparet fra Tjøtta gård på Helgeland. B. foretok i 1728 en sommerreise i Nordland, og i dette fylket finnes flere bilder med disse trekkene. Det er nærliggende å sette dem i forbindelse med B. I tillegg til å male portretter utførte B. også dekorasjonsmaleri i Domkirken og i Vår Frues kirke i Trondheim. Ved Christian 6.s besøk i Trondheim i 1733 stafferte B. æresportalen; den var hans eneste større arbeid.

Andre opplysninger

 • Batta gikk i lære hos Rasmus Tegelgaard, og fulgte sin mester omkring på Nordmøre til 1723.

Familierelasjoner

Gift med

 • 1728 med Knerche Lembke

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Trondheim, Batta var av nederlandsk avstamning, hans far var borger av Trondheim. Batta tok borgerskap ca.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Domkirken i Trondheim
 • Vår Frues Kirke, Trondheim
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim-museum
 • Norske kunsthåndverkere

Litteratur

 • Schnitler, C.W., Malerkunsten i Norge i det attende aarhundre, (Kristiania, 1920, register s. 153
 • Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1927, register bd. 2, s. 673
 • Brodahl, J.E., Tre århundres trøndersk maleri, Trondheim, 1935, s. 6
 • Erdmann, D., Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, Oslo, 1940, register s. 319
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 177
 • Østby, L., Norges Kunsthistorie, Oslo, 1977, register s. 277

Faktaboks

Peter Petersen Batta