Faktaboks

Olaus Krøger von Holck
Født
født ca. 1820
Død
31. mai 1876, Christiania

H. var en av de siste som malte miniatyrer i Norge. Man kjenner bl.a. noen kvinneportretter i Halden fra 1845, men han var for det meste virksom i Christiania. Flere litografier etter tegninger av forskjellige kunstnere er signert av H. i 1850–60-årene. Han var tegnelærer på Den kgl. Tegneskole og hadde bl.a. Olaf Isaachsen som elev ca. 1850.

Familierelasjoner

Gift med

 • Jacobine Gjelstrup

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Statens Museum for Kunst, København
 • Oslo Bymuseum

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Kulturhistorisk utst.

Portretter

 • Selvportrett, miniatyr (familiens eie i København)

Litteratur

 • Lemberger, E., Bildnisminiatur in Skandinavien, Berlin, 1912, bd. 2, s. 122, 196
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., Leipzig, 1924, bd. 17. s. 359
 • Kunst og Kultur, 1935, s. 257
 • Kunst og Kultur, 1941, s. 169
 • W., Lassens personalhistorie, Riksarkivet
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Olaus Krøger von Holck