Faktaboks

Odd Hilt
Født
8. mars 1915, Drammen
Død
4. desember 1986, Oslo

H. begynte på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole bare 16 år gammel. Læretiden hos Torbjørn Alvsåker og Wilhelm Rasmussen gav ham en grundig skolering i naturalistisk fremstilling som danner grunnlaget for hans eget lett stiliserte formspråk. H. debuterte på Høstutstillingen 1935 med bl.a. et guttehode i kleberstein som med sin enkle, sluttede form og dekorative stilisering er karakteristisk for hele H.s produksjon. Stinius Fredriksen fikk knyttet H. til skulpturhytten ved domkirken i Trondheim 1936. Hans første oppdrag var 14 anfengerfigurer hugd i kleberstein (1937–38), som med sin enkle, nesten primitive form, utgjør et originalt bidrag til kirkens utsmykking. Den samme primitive form finner vi i Pike med blomst i håret (kleberstein, 1938, Stavanger Faste Galleri).

H. ble arrestert i 1941 og satt i fangeleiren Falstad 1941–42. Under oppholdet ble H. knyttet til NKP, og hans engasjement i den kommunistiske bevegelse har hatt avgjørende betydning for H.s senere virke og hans kunstsyn. Han flyktet til Sverige i 1942 og bodde i Stockholm til 1945. Her utførte han flere arbeider på oppdrag for den norske legasjon i Stockholm. På oppdrag av familien Wallenberg utførte han i samarbeid med Helge Thiis apostelfigurer til altertavle i Malmberget kirke (1944), og for Sveriges kommunistparti en byste av Martin Andersen Nexø til forfatterens 75 års dag (1944). I Stockholm hadde H. nær kontakt med bl.a. maleren Alf-Jørgen Aas og den svenske billedhugger Liss Eriksson. Fra 1945 til -51 arbeidet ham i Trondheim. I 1947 var H. elev av Ossip Zadkine i Paris uten at dette gjorde seg direkte gjeldende i hans kunst. Et unntak er teakfiguren Pike med gitar (1948 Rolf Stenersens Samling). Fram til 1951 utførte H. skulpturer for Nidarosdomens vestfront, bl.a. Fred (1945).

H. har utført fire krigsminnesmerker: Granittrelieff for Falstad konsentrasjonsleir som viser en eksekusjonspelotong som henretter tre patrioter (1945–46); bronsemonument over falne i NKPs landsstyre, hvor en ung mann reiser seg etter kampen i tillit til sosialismens uovervinnelighet (1948, Nordre gravlund, Oslo); minnesmerke i bronse over falne i Berlevåg (1964); minnebauta over falne idrettsfolk, med ti relieffer som omgir en bauta kronet av en urne (1948–53, Trondheim). For Horten har H. utført monumentet Appell (bronse 1947–50). En ung kvinne slår ut med venstre arm for å vise veien fremover. Av andre monumenter kan nevnes en bauta over Rudolf Nilsen (1954, Nordre gravlund), et monument over dikteren, musikeren og arbeiderpartipolitikeren K.O. Thornæs i Trondheim (1946–56). Det viser inntrykk fra Gunnar Jansons Garborg-monument. Et av H.s mest vellykkede arbeider er den strengt stiliserte Pike med kurv, (bronse, 1969, Norges Bank, Drammen). I Ved vannposten (bronse, 1977, Tøyen sentrum) gir H. en miljøskildring fra det gamle Tøyen, satt i bevisst kontrast til de moderne bygningskompleksene som omgir det trange torget der gruppen står.

Trass i at H. har hatt mange monumentaloppdrag, blir hans navn først og fremst forbundet med intime skildringer av barn og ungdom, og portrettbyster. I Barnegruppe (bronse, 1959, AS Selvaag) er den skulpturale virkning basert på et abstrakt spill mellom markerte flater og volumer, som viser at H. innen grensene for et figurativt formspråk forsøker å tilgodegjøre seg erfaringer fra en mer abstrakt uttrykksform. Inspirert av Svein Visted begynte H. å arbeide med terracotta fra 1940, og har foruten et stort antall statuetter, utført portretthoder i dette materiale. I portrettene veksler stilen mellom en moderat naturalisme og en kraftfull dekorativ forenkling. Karakterfull er skildringen av en slitt gammel kvinne i Oline Å (1953, Bergen Billedgalleri, også bronse). Treffende, både hva gjelder portrettlikhet og karakteristikk, er bystene av skuespilleren Bjarne Andersen (bronse, Den Nationale Scene, Bergen) og forfatteren Inger Hagerup, som H. har skildret i en naturalistisk terracottabyste og i en mer stilisert byste i kleberstein.

H. har også utført enkelte treskulpturer der han på en ironisk måte har kommentert sider ved samtidens politiske liv.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Christian Hilt, redaktør
 • Ragnhild Hansen

Gift med

 • Gudrun Laura Breim

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Torbjørn Alvsåker 1931–33
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Wilhelm Rasmussen 1934–36
 • elev av Ossip Zadkine, Paris 1947

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Mohrs legat 1940
 • Statens stip. 1946
 • Statens 3-årige arbeidsstip. 1970–72
 • Statens stip. for eldre fortjente kunstnere fra 1977
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Opphold i Paris 1947
 • Studiereiser til England, Frankrike og Tyskland i 1930-årene
 • etter 1945 reiser i Europa, Algerie, Cuba, Mexico, Kina 1956 og Sovjet

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer ved Kunstskolen i Trondheim 1946–51
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Trøndelag Bildende Kunstnere, formann 1945–51
 • medlem Unge Kunstneres Samfunn, jurymedlem 1951-55
 • viseformann i tilsynsrådet for Kunstnernes Hus, Oslo 1955–57
 • viseformann Bildende Kunstneres Styre 1963–66
 • formann Norsk Billedhuggerforening 1971–73
 • medlem av Norges Kunstnerråd 1971–73
 • Nasjonalgalleriets råd og innkjøpskomité 1971–78
 • jurymedlem ved lukket konkurranse om Sandvig-monument 1955 og skulptur på Bjørnstjerne Bjørnsons plass i Oslo
 • konsulent ved den kunstneriske utsmykking av Postgirobygget i Oslo 1977
 • formann i Sambandet Norge-Sovjetunionen og Vennskapssambandet Norge-Kina

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie i lukket konkurranse om krigsmonument i Horten 1947
 • 3. premie i konkurranse om hvalfangstmonument, Sandefjord 1957
 • honorert i konkurranse om utsmykking av Stortinget 1959
 • Nidarosdomens gullmedalje

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Ca. 50 skulpturer domkirken i Trondheim: 14 anfengerfigurer til kongerekkens buer (kleberstein, 1937–38)
 • Statuer av biskop Erlend av Orknøyene (kleberstein, 1938), Fred, Sannhet, Barmhjertighet, Miskunn, Rettferd, Abraham, Isak og Jonas på vestfronten (kleberstein, 1945–51)
 • 16 små skulpturer som illustrerer små gleder og små sorger
 • Statue av Fridtjof Nansen (gips, 1943)
 • Relieffene Arkebusering, Illegalt trykkeri, Konsentrasjonsleir (gips, 1944) for Den norske legasjon i Sverige 1940–45
 • Byste av Martin Andersen Nexø, bronseeksemplar Greifswald Universität (kunststein, 1944)
 • Apostelfigurer til altertavle, Malmberget kirke, Sverige (bemalt tre, 1944)
 • Arkebusering, minnesmerke til Falstad konsentrasjonsleir, Ekne, Nord-Trøndelag (granitt, 1945–46)
 • Byste av Gunnar S. Birck, Forretningsbanken i Trondheim (bronse, 1946)
 • To relieffer til Folkets Hus, Oslo (gips, 1946)
 • Minnesmerke over falne styremedlemmer i NKP, Nordre gravlund, Oslo (bronse, 1948)
 • Minneplate over falne medlemmer i Oslo typografiske forening, Folkets Hus, Oslo (bronse, 1948)
 • Minneplate til Norsk Sjømannsforbund fra flyktninger i Norge 1933–40, Norsk Sjømannsforbund, Oslo (bronse)
 • Bauta over falne idrettsfolk, Trondheim (syenitt, 1948–53)
 • Appell, frihetsmonument i Horten (bronse, 1947–50)
 • Statue av K.O. Thorsnæs, Trondheim (syenitt, 1946–56)
 • Måtehold, Oslo rådhus (kleberstein, ca. 1950)
 • Byste av Adam Egede-Nissen for NKP (gips 1951, bronse 1952)
 • Minnestein over Rudolf Nilsen, Nordre gravlund, Oslo (syenitt, 1953)
 • Oline Å (bronse 1954, Bergen)
 • Krabbefiskere, barnegruppe, Majorstua skole, Oslo (syenitt, 1955, oppsatt 1958)
 • Barnegruppe, Prinsdal på Kolbotn og AS Selvaag, Oslo (bronse, 1959)
 • Stående gutt, Oslo kommune (bronse, 1958, oppsatt 1962)
 • Barn som lærer å gå, Oslo kommune (bronse, oppsatt 1962)
 • Søsken, Haugesund (bronse, 1961)
 • Vårjente, Gjøvik (tjøllingsyenitt, 1963)
 • Minnesmerke over falne i Berlevåg (bronse, 1964, oppsatt 1965)
 • Mor og barn, Eidanger kirke (kråkerøygranitt, 1965–67, hugd av H. sm.m. Johan Karlsen)
 • Kvinne og barn, relieff for Statens sykepleierskole, Oslo (1966)
 • Rallarmonument, Øvre Årdal (kråkerøygranitt, 1968, hugd av H. sammen med Johan Karlsen)
 • Trulte, Ørkerød hjem for åndssvake, Moss og Oslo kommunes kunstsamlinger (bronse, 1969)
 • Pike med eplekurv, Norges Bank, Drammen (bronse, 1969)
 • Barneorkester, relieff, Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Sogn, Oslo (steingods, 1972)
 • Ragnar Kalheim, bauta med portrettrelieff, Nordre gravlund, Oslo (1974)
 • Fortuna, Frognerkilen, Oslo (bronse, 1966–73)
 • Ved vannposten, Tøyensentret, Oslo (bronse 1977, oppsatt 1979)
 • Byste av skuespiller Bjarne Andersen (bronse, Den Nationale Scene, Bergen)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Christianssands Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Østersund Faste Galleri
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Christianssands Kunstforening, 1952
 • Kunstnerforbundet, 1956
 • Sandefjord Kunstforening, 1956
 • 1959
 • Høstutstillingen, 1935
 • Høstutstillingen, 1936
 • Høstutstillingen, 1937
 • Høstutstillingen, 1938
 • Høstutstillingen, 1939
 • Høstutstillingen, 1945
 • Høstutstillingen, 1946
 • Høstutstillingen, 1948
 • Høstutstillingen, 1950
 • Høstutstillingen, 1951
 • Høstutstillingen, 1952
 • Høstutstillingen, 1955
 • Høstutstillingen, 1958
 • Høstutstillingen, 1961
 • Høstutstillingen, 1963
 • Høstutstillingen, 1964
 • Høstutstillingen, 1966
 • Høstutstillingen, 1970
 • Høstutstillingen, 1972
 • Høstutstillingen, 1973
 • Høstutstillingen, 1975
 • Høstutstillingen, 1976
 • Høstutstillingen, 1977
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, Nasjonalgalleriet, 1940
 • Norsk utst., 1943
 • Kunstnere i landflyktighet, 1944
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1946
 • Den Officielle Norske Kunstudst., 1947
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, 1947
 • Sommerutst., Trondheim Kunstforening, 1949
 • Ung norsk konst, 1950
 • Ung norsk konst, 1951
 • Norsk nutidskonst, 1951
 • Norsk utst., 1954
 • Norsk nutidskunst, 1956
 • Norsk nutidskunst, 1958
 • Terracottautst., Kunstnerforbundet, 1960
 • Nordisk utst., 1961
 • Norsk Billedhuggerforening jub.utst., 1962
 • Norsk skulptur, 1961
 • Norsk skulptur, 1962
 • Østersjø-, biennalen, 1964
 • Østersjø-, biennalen, 1964
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., Unge Kunstneres Samfunn, 1964
 • Norsk Billedhuggerforening skulpturutst., 1967
 • Norsk skulptur i dag, Gall. F 15, 1968
 • Statens Kunstakademi 60 år, 1969
 • Trondheim Kunstforening, 1970

Litteratur

 • Adresseavisen, 1941, (ill.)
 • Palmgren, N., i Aftonbladet, Stockholm, 17.01.1944
 • Handels- og Sjöfartstidningen, Stockholm, 17.01.1944, (ill.)
 • Zennström, P. O., i Dagens Nyheter, 18.01.1944
 • Gunnarson, G., i Folkviljan, Stockholm, 21.01.1944, (ill.)
 • Dagsavisa, 19.11.1945, (ill.)
 • Morgenbl., 18.02.1947, (ill.)
 • Dagsavisa, 27.08.1948, (ill.)
 • Aftenposten, 11.09.1950, (ill.)
 • Thiis, H., Nidarosdomen i billeder, Trondheim, 1952, (upag.) (ill.)
 • Christianssands Tidende, 15.03.1952, (ill.)
 • Fædrelandsvennen, 29.03.1952, (ill.)
 • Sørlandet, 29.03.1952, (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundrede, Oslo, 1953, bd. 2, s. 434
 • Arbeider-Avisa, 22.11.1954, (ill.)
 • Adresseavisen, 22.11.1954, (ill.)
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register +p s. 259
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 99, 113 (ill)
 • Dagbladet, 24.02.1956, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 28.02.1956
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 01.03.1956, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 01.03.1956, (ill.)
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 01.03.1956
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 02.03.1956
 • Sandefjords Blad, 12.05.1956
 • Sandefjords Blad, 07.12.1957, (ill.)
 • Haugesunds Dagbladet, 21.01.1959
 • Haugesunds Dagbladet, 16.02.1959
 • Haugesunds Avis, 21.02.1959, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 04.04.1959, (ill.)
 • Rogalands Avis, 04.04.1959, (ill.)
 • Stavangeren, 04.04.1959, (ill.)
 • Lexow, J. H., i Stavangeren, 08.04.1959
 • Berg, G. Backer, i Stavanger Aftenblad, 11.04.1959, (ill.)
 • Telemark Arbeiderbladet, 19.09.1959, (ill.)
 • Alvsen, R., i Varden, 26.09.1959, (ill.)
 • Fremtiden, 24.10.1959, (ill.)
 • Drammens Tidende, 24.10.1959, (ill.)
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende, 07.11.1959
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt gjennom Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, s. 149 (ill.), 150
 • Nationen, 14.01.1961, (ill.)
 • Sunnmørsp., 11.03.1961, (ill.)
 • Sunnmøre Arbeideravis, 11.03.1961, (ill.)
 • Morgunbla+did, Reykjavik, 10.09.1961, (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s.148
 • Riksgalleriet tiårs melding, Oslo, 1963, s. 19 (ill.)
 • Østlandsp., 26.08.1963, (ill.)
 • Unsere Universität, Greifswald, 08.09.1964, (ill.)
 • Norum, A., i Friheten, 06.03.1965, (ill.)
 • Morgenposten, 08.03.1965, (ill.)
 • Sogn Folkebl., 01.11.1965, (ill.)
 • Bildende Kunstneres Styre Meddelelsesblad til norske kunstnere fra Bildende Kunstneres Styre, Oslo, 1966, nr. 4 (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register (ill.)
 • Dagbladet, 17.03.1967, (ill.)
 • Demokraten, 18.08.1967, (ill.)
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1968, s. 238
 • Aftenposten, 04.05.1968
 • Sogn Dagbladet, 12.06.1968, (ill.)
 • Dagbladet, 15.06.1968, (ill.)
 • Fischer, G., Nidaros domkirke, gjenreisning i 100 år, Oslo, 1969, s. 135, 136, 137, 140, 142, 144, 145, 170, 176 (ill.)
 • Parmann, ø., Norsk skulptur i femti år, Oslo, 1969, s. 16, 20, 24, 231-234 (ill. s. 234 er feilaktig tilskrevet H.)
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s. 24, 66, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 90, 207 (ill.)
 • F 15 Kontakt, 09.1972, s. 17 (ill.)
 • Dagbladet, 30.06.1972, (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 194
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 128
 • Kunst og Kultur, 1974, s.118
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 07.03.1975
 • Flor, H., i Dagbladet, 08.03.1975, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 08.03.1975
 • Friheten, 1975, nr. 10
 • Moss Dagbladet, 19.10.1976
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 50
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 51
 • Aftenposten, 03.06.1977, (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 685
 • Aftenposten, 09.12.1979, (ill.)
 • Gjessing, S. (Red.), Kunstnernes Hus 1930-80, Oslo, 1980, s. 226
 • Kofoed, H., Odd Hilt, bilder gjennom 50 år, Oslo, 1982, (innledning)

Faktaboks

Odd Hilt