R. utdannet seg ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Kristiania med tanke på å arbeide med glassmalerier, et medium han imidlertid aldri fikk anledning til å utføre noe i. I 1924 var R. elev av André Lhote og virket som assistent ved hans skole. R. sluttet seg nær til Lhotes halvkubistiske, dekorative maleri. I perioden 1920-45 malte R. bybilder og stilleben hvor han på en systematisk måte utprøvde Lhotes teorier. Han arbeidet ofte i serier. Bjarne Ness uttrykte interesse og begeistring for R.s maleri. Typiske eksempler på hans kunst er Gamle Bakke bro,(1935, Handelsstandens hus, Trondheim), Negerprinsen (1926, Trøndelag Kunstgalleri) og Oppstilling med tomat (1926, Trøndelag Kunstgalleri). Under en brann i Trondheim ca. 1970, gikk 400 malerier fra 1920-45 tapt. Etter å ha bodd noen år i Ålesund, flyttet R. etter krigen til Stavern. Han malte i sine senere år fortrinnsvis landskaper i en impresjonistisk stil.