Faktaboks

Halvor Erlandsen Melgaard
Født
1741, Fron
Død
død etter 1796

Tradisjonen har knyttet M. til halvbroren Kristen Listads arbeider i Sødorp og Sør-Fron kirker. M. skal ha vært med og skåret inventar til disse kirkene. Ingen arbeider av ham er kjent.

Litteratur

  • Aasmundstad, P., Sødorp kirke, Gudbrandsdalen, Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1902, s. 271
  • Kleiven, I., Fronsbygdin, Oslo, 1930, s. 261 f
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 2, s. 264