Tradisjonen har knyttet M. til halvbroren Kristen Listads arbeider i Sødorp og Sør-Fron kirker. M. skal ha vært med og skåret inventar til disse kirkene. Ingen arbeider av ham er kjent.