S. arbeider med vev og applikasjon. Hun benytter ulike materialer, men fortrinnsvis spelsau og lin. Uttrykksform og teknikk varierer etter motivene, fra strengt ornamentale flatekomposisjoner til et mer fritt, fabulerende formspråk og grovere strukturer i blandede materialer, som i Mosevekster (1984, Time vidaregåande skule). Naturinntrykk, stemninger og farger danner ofte utgangspunkt for komposisjonene, som noen ganger gjengis med inntrengende naturalisme, men oftest abstraheres i ulike former. Form og innhold kan ofte ha symbolske overtoner. S. lager for det meste tepper, men hun har også laget flere faner for ulike organisasjoner.