Faktaboks

Ole Pedersen Langset
Født
1703, Gausdal

L. laget korskille til Østre Gausdal kirke i 1735 og fikk 12 rdl. for arbeidet. Det omfattet Christian 6.s kronede monogram mellom to løver med hellebarder og med gjennombrutte akantusdekorasjoner på hver side. L.s akantus ligner til forveksling arbeider av treskjæreren Johannes Segalstad. Muligens arbeidet de to sammen.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Østre Gausdal kirke (korskilledekorasjon)

Litteratur

  • Kleiven, I., Østre og Vestre Gausdal, Oslo, 1926, s. 226
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 2, register s. 371