L. laget korskille til Østre Gausdal kirke i 1735 og fikk 12 rdl. for arbeidet. Det omfattet Christian 6.s kronede monogram mellom to løver med hellebarder og med gjennombrutte akantusdekorasjoner på hver side. L.s akantus ligner til forveksling arbeider av treskjæreren Johannes Segalstad. Muligens arbeidet de to sammen.