Faktaboks

Oluf Tostrup
Født
26. mai 1842, Christiania
Død
21. juli 1882, Kristiania

Da T. hadde utstått sin læretid på farens verksted, la han ikke ut på en tradisjonell vandring på faget, men foretok en studiereise i moderne forstand. Dette er karakteristisk for alt T. foretok seg i sitt korte liv. T. gikk i 1865 inn i farens verksted og ble snart den kunstneriske leder. I 1870 ble han kompanjong i firmaet, og fra 1.1. 1880 til sin død var han eneinnehaver. I de 17 årene han arbeidet for Tostrups verksted, ble mange europeiske stilimpulser og et mer tidsmessig syn på faget tatt opp i firmaet. Etter italiensk forbilde ble det norske filigranet fornyet med helt nye smykkeformer i 1870-årene. På Verdensutstillingen i Wien 1873 hadde han opplevd den store fargerikdommen på de fleste av kunstindustriens områder. Særlig var han opptatt av den nye interessen for emalje, og spesielt av emaljen fra Russland og Ungarn. Rundt 1880 hadde Tostrup-verkstedet etablert et eget emaljeverksted som snart hevdet seg internasjonalt, og flere norske gullsmedverksteder tok snart opp emaljering som en ny produksjonsgren. Til de større emaljearbeider T. tegnet, hører gavene til kronprins Gustafs bryllup i 1881. Da T. kom tilbake til farens verksted i 1865, var naturalismen den ledende retning. Under T.s kunstneriske ledelse var det klassisismen som kom til å dominere i 70-årene, men henimot 1880 tok nasjonale stiltrekk over.

T.s moderne syn på gullsmedfagets utvikling resulterte bl.a. i at han gjennom 70-årene arbeidet sterkt for en rasjonell forbindelse mellom kunsten, håndverket og industrien. Han var en av ildsjelene da Kunstindustrimuseet i Oslo ble grunnlagt i 1876. T. testamenterte sin store fagboksamling til museet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Nicoline Jeanette Tyrholm Hjorthøy
 • Jacob Ulrik Holfeldt Tostrup, gullsmed

Utdannelse

 • I lære hos faren 1858–62, samtidig undervisning i tegning og modellering på Den kgl. Tegneskole
 • kunstak., Berlin 1862–64
 • praksis på ulike gullsmedverksteder i Paris 1864
 • praksis hos A. Michelsen, København 1865

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise til Berlin, Paris, København 1862–64
 • Wien 1873
 • Paris 1878
 • mange studiereiser og forretningsreiser i Europa

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem utst.utvalget og foredrags- og bokutvalget Kristiania Haandværks- og Industrifor.
 • styremedlem Kunstindustrimuseet i Oslo 1876–82

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Oslo Kunstforening (punsjebolle)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Verdensutstillingen i Wien, 1873
 • Verdensutst. i Paris, 1878
 • København-utst., 1883

Litteratur

 • Ny ill. Tidende, 1882, s. 341, 353
 • Norge i det nittende aarhundre, 1900, bd. 2, s. 356–57
 • Norsk Tidsskrift for Haandverk og Industri, 1907, s. 337
 • Gullsmedkunst i 100 år, 1932
 • Gullsmedmestre i Oslo i de siste hundre år, 1934, s. 121–22
 • Om filigran, 1959, s. 53–60, 62, 64–67, 93, katalog Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen/Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Norsk kunstnerliv, 1960, register
 • Gullsmedkunsten i Norge før og nå, 1970, register
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1975, bd. 17
 • Tostrup 1832–1982. 6 generasjoner i ett museum, 1982, s. 4–6 (ill.), katalog Kunstindustrimuseet i Oslo

Arkivalia

 • Norsk emaljekunst 1880–1914, 1978, magistergradsavhandling