Faktaboks

Carl Wilhelm Bøckmann Barth
Født
9. november 1847, Christiania
Død
12. januar 1919, Kristiania
Losbåt i høy sjø

Losbåt i høy sjø, 1882. Nasjonalmuseet,

Av .
Strand ved Dover

Strand ved Dover, 1889. Nasjonalmuseet,

Av .
Marine

Marine, 1897. Nasjonalmuseet,

Av .

B., som nesten utelukkende var marinemaler, kjente den norske kyst bedre enn kanskje noen annen kunstner. Til sin omfattende produksjon hentet han motiver fra alle deler av vår skjærgård mellom Svinesund og Nordkapp. Han var en dyktig skildrer av skuter (ofte losskøyter) og av vann i bevegelse, snart malt i overhendig vær med brottsjø og hvite brenninger, snart i godværsbris. Han malte gjerne aften, natt og tidlig morgen, ofte rikt nyanserte stemninger der skutene etter hvert ble mindre fremtredende og ofte redusert til staffasje. Fargeholdningen, som i 1880-årene gjennomgående var relativt mørkstemt (Losbåt i høy sjø, Nasjonalgalleriet, Oslo), ble omkring 1890 klarere og renere som i det stemningsfulle Morgen i den Britiske Kanal (1890), "malt i lyst blågrønt i store, ubrutte, tynt påstrøkne flater" (L. Østby). Dristigere i koloristisk henseende er de impressive studiene han malte i Bretagne og ved Middelhavet etter århundreskiftet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Marie Cathrine Koefoed (1815 - 1853)
 • Daniel Nicolai Barth, sorenskriver (1810 - 1880)

Gift med

 • Christiania, 1902 med Wilhelmine van Kervel (1854 - 1902)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Christiania

Utdannelse

 • Sjøkadett 1863, sjøoffiser 1871, premierløytnant 1878, avskjed 1884
 • Besøkte David Arnesens tegneskole i Kristiania
 • elev av Hans Gude (Meisterschüler) ved Kgl. Akademie der Künste i Berlin 1881–83

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Som styrmann bl.a. på en emigrantdamper fór B. på London og USA 1872–74
 • senere drog han til orlogs til europeiske land, bl.a. i Middelhavet
 • Oppholdt seg 1889–90 dels i London
 • dels på studiereiser langs den engelske kyst, særlig ved Dover
 • Senere i Paris og Concarneau, Bretagne 1896–97
 • Italia og Tunis 1902–03
 • samt Skagen
 • Tallrike studiereiser langs den norske kyst, oftest i egen kutter

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Kunstnerforeningen
 • medlem Bildende Kunstneres Representative Komité
 • Styremedlem i Kristiania Kunstforening 1889–95 og 1898–1902, formann 1898–1901
 • Formann i Kunstnerforeningen
 • Medlem av Nasjonalgalleriet, Oslos råd 1891–98
 • Suppleant i Bildende Kunstneres Representative Komité 1891 og 1893
 • Fra 1897 en tid medlem av Tegneskolens (Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo) bestyrelse
 • Æresmedlem Sjømilitære Samfund, Horten fra 1916

Priser, premier og utmerkelser

 • Mention Honorable på Verdensutstillingen i Paris 1889
 • R 1. St. Olavs Orden 1895

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo med tre malerier og fire tegninger
 • Nationalmuseum, Stockholm (Strand ved Filey, York, England, 1891)
 • Trøndelag Kunstgalleri (Hjemvendende ishavsfarere, 1891 samt strandstudie)
 • Christianssand Faste Galleri (to marinestudier)
 • Drammen Faste Galleri (To strandstudier fra Tunis og England)
 • Bergens Sjøfartsmuseum
 • Det Kgl. Slott, Oslo (På en Lægerval, skip i storm, 1882 og Sjøslag, Lyngør)
 • Norske Selskab, Oslo (Marine)
 • I Sjømilitære Samfund, Horten (Morgen efter storm)
 • B. var også representert i Oscar 2s samling, Ulriksdal Slott, Sverige (Aften, utsikt fra Malmøen, 1894)

Illustrasjonsarbeider

 • B. har illustrert (og oversatt fra engelsk) Medusas Skibbrudd, Kristiania 1907
 • Const. Flood: Udvalgte Fortællinger, Kristiania 1893
 • Nordahl Rolfsen: Læsebog for Folkeskolen, Kristiania 1892–95
 • Fra Kyst til Hav, Lystryk efter Tegninger af C. W. Barth utkom i Kristiania 1890 (8 blad)

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kristiania Kunstforening, 1894-09
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1898-01-1898-02
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1917-11
 • Auksjonsutstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1906-03

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1883-1886
 • Høstutstillingen, 1888-1890
 • Høstutstillingen, 1896
 • Høstutstillingen, 1900
 • Høstutstillingen, 1903
 • Høstutstillingen gjennem 25 år 1882-1907, Kunstnernes Hus, 1932
 • De nordiske utstillinger, Göteborg, 1881
 • De nordiske utstillinger, Charlottenborg, København, 1883
 • Verdensutstillingen, Paris, 1889
 • Den internasjonale kunstutstilling, Berlin, 1891
 • Berlin
 • Royal Academy, London, 1889
 • Royal Academy, London, 1896-1897
 • Tunis, 1902
 • Düsseldorf, 1904
 • Den off. norske kunstutstilling, Kungl. Akademien, Stockholm, 1904
 • Nottingham
 • Luxembourg
 • Stockholm
 • Kristiania Kunstforening, 1892-10

Portretter

 • Et portrett av B., utført av ukjent maler, tilhører Blom Restaurant, Oslo
 • B. malt av Christoffer Munthe er gjengitt i Marinemaler C.W. Barth 1847–1917, Oslo 1917

Litteratur

 • Rasch, J., Fra Kunstudstillingen i Göteborg, Christiania, 1881, s. 7
 • Dietrichson, L., Det norske Nationalgaleri, (Kristiania, 1887, s. 51
 • Sundt, M., Stamtavle over Familien Barth, (Kristiania, 1891, s. 101, nr. 521
 • Skillings-Magazin, 1891, nr. 29 (ill.)
 • Morgenbladet, 24.10.1892, (nr. 574)
 • Aftenposten, 22.09.1894, (nr. 556)
 • Folkebladet, 1894, nr. 7 (ill.), nr. 11 (ill.)
 • Aftenposten, 06.02.1898, (nr. 97)
 • Johnsen, Rosencrantz, i Folkebladet, 15.02.1898, (nr. 3), s. 33–36 (ill.)
 • Norsk Familie-Journal, 1898, nr. 10 (ill.)
 • Dietrichson, L., Af Hans Gudes Liv og Værker, (Kristiania, 1899, s. 124
 • Aubert, A., Det nye Norges Malerkunst, (Kristiania, 1904, s. 40
 • Thiis, J., Norske Malere og Billedhuggere, Bergen, 1904, bd. 1, s. 269
 • Thommessen, R., Norsk Billedkunst, (Kristiania, 1904, s. 170
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1908, bd. 2, s. 543
 • Hvem er Hvem?, (Kristiania, 1912, s. 17
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1915, bd. 2, s. 698
 • Marinemaler C.W. Barth 1847–1917, Oslo, 1917, (småtrykk, ill.)
 • Folkebladet, 1917, s. 455–57 (ill.)
 • Morgenbladet, 04.11.1917
 • Verdens Gang, 04.11.1917, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 06.11.1917
 • Hver 8 Dag, 22.11.1917, (nr. 8) s. 191 (ill.)
 • Tidens Tegn, 13.01.1919, Nekrolog, (nr. 12, portr.tegn. av O. Engebrigtsen)
 • Morgenbladet, 13.01.1919, Nekrolog, (nr. 29)
 • Aftenposten, 13.01.1919, Nekrolog, (nr. 21)
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 14.01.1919, Nekrolog, (nr. 12)
 • With, N., 111. Biografisk Leksikon, (Kristiania, 1920, s. 63
 • Schnitler, C.W., i Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1923, bd. 1, s. 383
 • Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 506
 • Nygård Nilssen, A., På arbeid, Næringslivet i norsk kunst, Oslo, 1934, s. 68 (ill.)
 • Østby, L., Fra naturalisme til nyromantikk, Oslo, 1934, s. 64
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, register + s. 212
 • Willoch, S., Nasjonalgalleriet gjennem hundre år, Oslo, 1937, s. 120
 • Den kongelige norske Sankt Olavs Orden 1847–1947, Oslo, 1947, s. 268 (portr.foto)
 • Østby, L., Alsvik, H., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 189
 • Melhus, A.C., Sundseth, A.B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 6, 193, 196
 • Flønes, O., Grimelund, J.J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register
 • Wentzel, K., Gustav Wentzel, Oslo, 1956, s. 58
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1968, bd. 2, s. 222
 • K. og K., register 1910–67, Oslo, 1971, s. 64, 177
 • Parmann, ø., Tegneskolen gjennom 150 år, Oslo, 1971, s. 264
 • Kavli, G., Hjelde, G., Slottet i Oslo, Oslo, 1973, register + s. 425
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 1 s. 471
 • Agder, Oslo, 1977, s. 246, Bygd og by i Norge
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1978, bd. 1, s. 679

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv, C.W. Schnitlers materiale
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv, register, Piros utklippsbøker