T. har først og fremst konsentrert seg om portretter, figurbilder, muralmalerier og dekorative materialarbeider. De senere årene har han også malt en del landskaper, med motiver fra Hardangervidda og Kvinnherad. Gjennomgående trekk i hans produksjon er en solid naturalistisk forankring i figurtegningen og en naturlyrisk impresjonisme i landskapsskildringen. Koloritten er behersket, gjerne i lysstemte blonde toner, både i staffelibildene og de større al frescomalerier av mennesker og natur. De dekorative materialarbeider har en enkel komposisjon og ukomplisert symbolikk.