Faktaboks

Aase Nørregaard
Nørregaard, Aasta (til 1889)
Født
22. oktober 1869, Halden
Død
15. mai 1908, Kristiania

N. fikk sin første formelle utdannelse under Wilhelm Holter på Den kgl. Tegneskole i årene 1887-89. Allerede på dette tidspunktet befant hun seg i kretsen omkring Edvard Munch, og han fikk stor betydning for henne både som venn og lærer. N. debuterte på Høstutstillingen i en alder av 19 år. Under sitt pikenavn, Aasta Carlsen, deltok hun med oljemaleriet Studie. I 1889 sluttet hun ved Tegneskolen for å gifte seg og flytte til Stavanger. Ved inngåelse av ekteskapet ble Aasta Carlsen til Aase N., et faktum som har skapt en del forvirring for ettertiden. Årsaken til navneendringen i 1889 til Aase kan være at det allerede eksisterte en maler ved navn Aasta Nørregaard, som N. ikke ønsket å bli forvekslet med. Fra denne perioden stammer f.eks. Vaardag ved Stavanger, som hun deltok med på Høstutstillingen i 1890, og Martsmorgen fra det påfølgende år. I 1892 slo Harald N. seg ned som overrettssakfører i Kristiania, og det Nørregaardske hjem ble et møtested for unge kunstnere, med Edv. Munch som det selvfølgelige midtpunkt. Munch malte flere portretter av N., og hun kan identifiseres i flere av hans arbeider, bl.a. som den sentrale kvinnen i På broen fra 1903 (Thielska Galleriet, Stockholm). Helt fra debuten i 1888, var byen med gater og leiegårder N.s foretrukne motiv. Med unntak av bildene hun malte under oppholdet i Stavanger, er de øvrige motivene hentet fra hovedstaden og dens forsteder. Oslogårder (1898, Nasjonalgalleriet, Oslo) er et godt eksempel. Her sees i forgrunnen en park med nakne høstlige trær; i bakgrunnen en tung, grå husrekke. Fargeholdningen understreker høststemningen. Både komposisjon og teknikk vitner om at Edv. Munch var hennes læremester. J. Thiis sier i sin bok Norske malere og billedhuggere at: "hun maler gater med et næsten fysiognomisk stemningsudtryk: Der er huser som "gråter" i vinterligt blåt og violet, og huser som "ler" i rosa og chrom, huser som "sover" tungt og fast i den blanke sommermorgen". For samtiden var N. lite kjent. Hun deltok på få utstillinger, og døde av lungebetennelse 39 år gammel.

Familierelasjoner

Datter av

 • Julie Høst
 • Arnoldus Carlsen, verftssekretær

Gift med

 • 1889 med Harald Nørregaard, høyesterettsadvokat (1864 - 1938)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under Wilhelm Holter 1887-89
 • elev av Gerhard Munthe, Harriet Backer og Edvard Munch

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo

Portretter

 • Maleri utført av Edv. Munch (olje ca. 1899, Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • Dobbeltportrett av Aase og Harald N. utført av Edv. Munch (1899, Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • Portrett (forstudie Damene på bryggen 1903, Bergen Billedgalleri) utført av Edv. Munch (ant. sommeren 1903, Oslo kommunes kunstsamlinger)
 • Tegning utført av Ragnvald Blix (1906)

Faktaboks

Aase Nørregaard