maler

Aase Nørregaard

Faktaboks

Aase Nørregaard
Nørregaard, Aasta (til 1889)
Født
22. oktober 1869, Halden
Død
15. mai 1908, Kristiania

N. fikk sin første formelle utdannelse under Wilhelm Holter på Den kgl. Tegneskole i årene 1887-89. Allerede på dette tidspunktet befant hun seg i kretsen omkring Edvard Munch, og han fikk stor betydning for henne både som venn og lærer. N. debuterte på Høstutstillingen i en alder av 19 år. Under sitt pikenavn, Aasta Carlsen, deltok hun med oljemaleriet Studie. I 1889 sluttet hun ved Tegneskolen for å gifte seg og flytte til Stavanger. Ved inngåelse av ekteskapet ble Aasta Carlsen til Aase N., et faktum som har skapt en del forvirring for ettertiden. Årsaken til navneendringen i 1889 til Aase kan være at det allerede eksisterte en maler ved navn Aasta Nørregaard, som N. ikke ønsket å bli forvekslet med. Fra denne perioden stammer f.eks. Vaardag ved Stavanger, som hun deltok med på Høstutstillingen i 1890, og Martsmorgen fra det påfølgende år. I 1892 slo Harald N. seg ned som overrettssakfører i Kristiania, og det Nørregaardske hjem ble et møtested for unge kunstnere, med Edv. Munch som det selvfølgelige midtpunkt. Munch malte flere portretter av N., og hun kan identifiseres i flere av hans arbeider, bl.a. som den sentrale kvinnen i På broen fra 1903 (Thielska Galleriet, Stockholm). Helt fra debuten i 1888, var byen med gater og leiegårder N.s foretrukne motiv. Med unntak av bildene hun malte under oppholdet i Stavanger, er de øvrige motivene hentet fra hovedstaden og dens forsteder. Oslogårder (1898, Nasjonalgalleriet, Oslo) er et godt eksempel. Her sees i forgrunnen en park med nakne høstlige trær; i bakgrunnen en tung, grå husrekke. Fargeholdningen understreker høststemningen. Både komposisjon og teknikk vitner om at Edv. Munch var hennes læremester. J. Thiis sier i sin bok Norske malere og billedhuggere at: "hun maler gater med et næsten fysiognomisk stemningsudtryk: Der er huser som "gråter" i vinterligt blåt og violet, og huser som "ler" i rosa og chrom, huser som "sover" tungt og fast i den blanke sommermorgen". For samtiden var N. lite kjent. Hun deltok på få utstillinger, og døde av lungebetennelse 39 år gammel.

Familierelasjoner

Datter av

 • Julie Høst
 • Arnoldus Carlsen, verftssekretær

Gift med

 • 1889 med Harald Nørregaard, høyesterettsadvokat (1864 - 1938)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under Wilhelm Holter 1887-89
 • elev av Gerhard Munthe, Harriet Backer og Edvard Munch

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo

Portretter

 • Maleri utført av Edv. Munch (olje ca. 1899, Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • Dobbeltportrett av Aase og Harald N. utført av Edv. Munch (1899, Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • Portrett (forstudie Damene på bryggen 1903, Bergen Billedgalleri) utført av Edv. Munch (ant. sommeren 1903, Oslo kommunes kunstsamlinger)
 • Tegning utført av Ragnvald Blix (1906)