O. kom ca. 1830 i tjeneste på gården Lille Overrein i Egge, hvor han ble boende resten av sitt liv. Han skal i stor grad ha vært selvlært som byggmester. Fra ca. 1840 av er han kjent som byggmester for flere større våningshus på gårder i Egge og nabobygdene. I 1856–58 ledet han oppførelsen av Namdalseid kirke, som ble bygd etter tegninger av arkitekt Chr. H. Grosch. Denne kirken har dannet forbilde for alle de kirker O. senere oppførte eller ombygde etter tegninger han selv hadde utarbeidet. Han gjentok her skjemaet fra Namdalseid kirke i sterkt forenklet form. Kirkene varierer i størrelse, men er for øvrig svært like. Han har delvis benyttet de samme tegninger ved oppførelsen av andre kirker. Alle O.s kirker er enkle langkirker i laftet tømmer med sparsomme nygotiske detaljer.