Faktaboks

Erik Bodom
Bodom, Erik Dorn
Født
28. september 1829, Vestby
Død
16. april 1879, Düsseldorf
Kystparti med bauta og vrak

Kystparti med bauta og vrak, 1878. Nasjonalmuseet,

Kystparti med bauta og vrak
Av .
Lisens: fri
Havneparti

Havneparti, 1865. Nasjonalmuseet,

Havneparti
Av .
Lisens: fri

Etter å ha vært Gudes elev i 2 år i Norge, fulgte B. ham til Düsseldorf i 1850. I løpet av kort tid gjorde B. så raske fremskritt at han 1852 ble tildelt offentlig stipendium til fortsettelse av sine studier. Sitt første store maleri Motiv fra Bondhusdalen malte han samme år. Det kom senere via en engelsk kunstnervenn til Bridgewater Gallery i London. I 1853 ble B. æresmedlem av Det kgl. Akademi i Amsterdam på grunnlag av Landskap fra den norske kyst. Nasjonalgalleriet kjøpte i 1857 det store landskapsbildet Fra Nordmarken. På den skandinaviske utstillingen i Stockholm 1866 fikk B. Mention Honorable for et av sine mest berømte malerier, Bautastene ved Stranden. Et annet av B.s hovedverk er Øde og tomt efter Sortedøden (1870). Mange av B.s verk ble solgt til utenlandske gallerier og privatsamlinger. Fra 1853 var B. den finske maleren Werner Holmbergs lærer. B. ble regnet som en av de betydeligste blant de unge i Düsseldorf. Hans malemåte og motivkrets er sterkt påvirket av August Cappelen, som han også kopierte. Som Cappelen var han utpreget natur-romantiker. Det var særlig dystre og ensomme landskap med skogbevokste åser og stille, blanke tjern som opptok ham. Gude karakteriserte ham som "Fjeldtjernets melankolske Maler". Koloritten er mørkstemt med effektfulle kontraster i lys- og skyggevirkninger.

De kunstneriske forventninger man satte til B. ble ikke innfridd. Dette hadde kanskje sammenheng med at hans interesser etter hvert ble delt mellom malerkunst og mikroskopi, hvori han ifølge spesialister nedla et betydningsfullt arbeid.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Janniche Olsen (1792 - 1870)
 • Thomas Bodom, sogneprest (1783 - 1832)

Utdannelse

 • B. var en tid elev på Katedralskolen i Christiania, men kort før han skulle ta artium, forlot han skolen for å utdanne seg som maler
 • Den kgl. Tegneskole under Johannes Flintoe 1847
 • elev av Hans Gude under dennes opphold i Norge fra 1848

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens stipend 1852
 • Bosatt i Düsseldorf fra 1850

Priser, premier og utmerkelser

 • æresmedlem av Det kgl. Akademi i Amsterdam i 1853
 • Mention Honorable på Den skandinaviske utstilling i Stockholm 1866

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo med 5 malerier (hvorav 2 er kopier etter A. Cappelen)
 • Det Kgl. Slott (Kong Oscars kroning i Trondheim Domkirke 1872)
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Drammens Faste Galleri
 • Rasmus Meyers Samlinger, Bergen
 • Bergen Billedgalleri
 • Bridgewater Gallery, London
 • Königsberg Stadtmuseum
 • Gent

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Christiania Kunstforening, 1848-1879
 • Bergens Kunstforening, 1850-1866
 • Charlottenborgutstillingen, Khb., 1851
 • Charlottenborgutstillingen, Khb., 1859
 • Den skandinaviske utstilling, Christiania, 1852
 • Kunstakademiet i Berlin, 1852
 • Kunstakademiet i Køln, 1861
 • Den skandinaviske utstilling, Stockholm, 1866
 • Drammens Kunstforening, 1868
 • Verdensutstillingen, Wien, 1873
 • Kristiania Kunstforening, 1907
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • Minneutstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1930

Litteratur

 • Morgenbladet, 1848, nr. 121
 • Aftenposten, 05.08.1871
 • Morgenbladet, 20.07.1879
 • Dietrichson, L., Adolph Tidemand, (Kristiania, 1878, bd. 1, s. 183, bd. 2, s. 44, 188
 • Bøgh, J., Bergens Kunstforening i femti aar, Bergen, 1888, s. 72
 • Rosenberg, A., Aus der düsseldorfer Malerschule, Leipzig, 1889, s. 65
 • Aspelin Haapkylä, E., Werner Holmberg; hans lefnad och verk, Helsingfors, 1890, s. 39, 45, 57, 71, 103, 194
 • Dietrichson, L., Svundne Tider, (Kristiania, 1896, bd. 1, s. 175, bd. 2, s. 236, 238
 • Dietrichson, L., Af Hans Gudes Liv og Værker, (Kristiania, 1898, s. 31, 36
 • Urd, (Kristiania, 1900, nr. 4
 • Boetticher, F. Von, Malerwerke des 19. Jahrhunderts, Dresden 1891–1901, Dresden, 1941, s. 113
 • Thiis, J., Norske Malere og Billedhuggere, Bergen, 1904, bd. 1, s. 221
 • Aubert, A., Det nye Norges Malerkunst, (Kristiania, 1904, s. 16, 20
 • Thommesen, E., Cappelen og hans Samtid, (Kristiania, 1906, s. 29
 • Aftenposten, 22.09.1907
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1910, bd. 4, s. 170
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1915, bd. 3, s. 525
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo, 1836–1936, Oslo, 1936, s. 210
 • Willoch, S., Nasjonalgalleriet gjennem hundre år, Oslo, 1937, s. 51, 71
 • Kloster, R., Bergens Kunstforening, Bergen, 1938, s. 178, 1838–1938
 • Alsvik, H., østby, L., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 150
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125års jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 13, 147
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 84, 184
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 181

Arkivalia

 • Universitetsbiblioteket, Oslos brevsamling, nr. 49, 58, 89, og 183
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Erik Bodom