Faktaboks

Oddmund Raudberget
Født
12. juli 1932, Stadsbygd i Rissa

R. arbeider i et konsekvent figurativt formspråk, og må regnes som representant for den klassiske linje i etterkrigstidens skulptur. Med sin håndverksbakgrunn har det vært naturlig for R. å arbeide i forskjellige materialer, jern, kobber, messing, stein og isopor, men mest fortrolig er han med leire og gips. Uansett materialvalg utmerker R. seg ved teknisk dyktighet. I 1960-årene arbeidet han hovedsakelig med portretter og hoder. Han debuterte på Høstutstillingen i 1955 med Guttehode (brent leire) og på den store skulpturutstillingen i Billedhuggerhuset, Oslo 1968, viste han et portrett av Nils Kærup Bjørneboe. Steinhugger (aluminiumsbronse 1971, Nasjonalgalleriet, Oslo) kan stå som eksempel på hans gode karakteriseringsevne og de tidligere arbeidenes kraftige, levende overflatebehandling. Etter hvert spores en utvikling mot forenkling i overflatebehandlingen. Halvfiguren Martine (bronse 1976, Nasjonalgalleriet) har en innadvendt ro som understrekes av torsoens kurvede linjer og samlede bevegelse. Helt fra guttedagene har R. vært opptatt av å tegne dyr, og interessen for dyreskulpturer har vært stigende. En opplevelse av Marcus Aurelius-statuen på Capitol ble grunnleggende for ham. Hestehoder, små og store hestefigurer utgjør fra midten av 70-årene en stor del av hans produksjon. Mest kjent er hans monument Traverhest (bronse 1981) på Bjerkebanen, Oslo. R.s tegninger er realistiske studier, utført med grundighet og presisjon, hvor det nøkternt redegjøres for former, volum og funksjoner. De tegninger han har vist på sine utstillinger er anatomiske studier, akter og dyrestudier, mange må oppfattes som forstudier til skulpturer. R. er en kjent medaljekunstner. Hans form kan her virke noe stiv i forhold til friskulpturene. Han har også laget litografier, hovedsakelig med hestemotiver.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Elisabeth Skråstad
 • Per Røberg

Gift med

 • Randi Elisabeth Hvalshagen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Asker

Utdannelse

 • Kunstskolen i Trondheim under Oddvar Alstad 1951-52 og Karl Johan Flaathe 1953-54
 • steinhuggerlære Trondheim domkirke 1953-54
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Palle Storm 1954-57, freskoklassen 1957-58
 • Kunstakademiet i København under Gottfred Eickhoff et semester 1959

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • 3%-fondets stipend 1956, -57
 • Benneches legat 1957, -64, -66
 • Statens reisestipend 1959, -68
 • Inger og Edv. Munchs legat 1964, -65
 • 3%-fondets stipend 1966
 • Lorch-Schives legat 1967
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1971
 • Studiereiser til Nederland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Sveits
 • Italia
 • USA
 • skandinaviske land

Stillinger, medlemskap og verv

 • Overlærer modellerklassen Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo fra 1973, høyskolelektor fra 1983
 • Medlem Norsk Billedhuggerforening
 • Asker Bildende Kunstnere
 • Tegnerforbundet

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Fontenefigur, Grønnegt. 10, Oslo (bronse 1968)
 • Minnestein over norske flyvere, Little Norway, Canada (granitt og bronse 1975)
 • Tømmerfløtermonument, Flisa (bronse 1976)
 • Håndballspiller, Drammenshallen (bronse 1978)
 • Traverhest, Bjerkebanen, Oslo (bronse 1981)
 • Fontenefigur, Lier Sparebank, Tranby (bronse 1982)
 • Medaljer: Norske sjøhelter (1974)
 • Norske krone 100 år (1975)
 • FN 30 år (1975)
 • Nobelprismedaljer (6 stk., 1976)
 • H. Ibsen, B. Bjørnson, J. Lie og A. Kielland (1976)
 • Kong Olav 75 år (1978)
 • Oslomedaljen (1980)
 • Skulptur i Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Riksgalleriet
 • Norsk Kulturråd
 • Asker og Modum kommuner
 • Dronning Elisabeth 2s samling, London

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfunn, 1963
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1972, (tegninger og skulptur)
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1974, (tegninger og skulptur)
 • Gall. K., Oslo, 1979, (tegninger og skulptur)
 • Gall. Tanum, Oslo, 1982

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1955-1956
 • Høstutstillingen, 1961
 • Høstutstillingen, 1964
 • Høstutstillingen, 1967
 • Høstutstillingen, 1969-1971
 • Høstutstillingen, 1973-1975
 • Høstutstillingen, 1978-1979
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1964
 • Skulpturutstilling, Norsk Billedhuggerforening, 1968
 • Norsk skulptur, Nordjyllands kunstmuseum, Ålborg, 1972

Litteratur

 • Kunsten idag, 1963, hefte 66 s. 51
 • Kunst og Kultur, 1964, s. 58
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 32
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 114
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 67
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 134
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 115
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 188
 • Parmann, ø., Norsk skulptur i femti år, Oslo, 1969, s. 307
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 03.10.1972
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 04.10.1972
 • Harr, K. E., i Dagbladet, 05.10.1972
 • Pollan, O. J., i Morgenbladet, 13.04.1973
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 19.11.1974
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 19.11.1974
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 23.11.1974
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 26.11.1974
 • Aftenposten, 24.05.1976
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 263
 • Egeland, E., i Aftenposten, 08.03.1979
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 13.03.1979
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 9, s. 673
 • Haaje, O. W., i Hamar Dagblad, 08.08.1981
 • Bjerke, ø. Storm, i Vestfold Arbeiderblad, 25.09.1981
 • Akershus. Bygd og by i Norge, Oslo, 1981, s. 406
 • Arkaden, Oslo, 1982, s. 16–17
 • Flor, H., i Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, s. 303–04
 • Norske billedhoggere i dag, Oslo, 1983, s. 131