Faktaboks

Roland Lengauer
Født
7. november 1941, Hurdal
Død
29. oktober 2006, Stavanger

L. arbeider både som billedhugger, tegner og maler. I ung alder drog han til Tyskland hvor han fikk sin utdannelse som billedkunstner. L. debuterte på Høstutstillingen i 1964 med Madonna med barnet, en skulptur hugd i pæretre. I 1971, mens han var student ved kunstakademiet i München, ble det arrangert en utstilling av hans arbeider i Tønsberg som innslag i byens 1100 års-jubileum. Samtidig debuterte L. med bronseskulpturen Hus på Grosse Deutsche Kunstausstellung i München innenfor utstillingens Neue Gruppe. L. bosatte seg i Stavanger i 1975 og debuterte samme år på Vestlandsutstillingenen. Året etter ble han intendant i Stavanger Kunstforening. Til tross for sitt heltidsengasjement som formidler, pedagog og initiativtaker fortsatte L. å arbeide med skulptur og senere maleri. Særlig oppsikt vakte han med Jærmaleri som både i innhold og form var en ironisk kommentar til det såkalte Jærmaleri.

L.s skulpturer i tre er inspirert av middelalderens treskulptur og sør-tysk kunst. Dette kommer til uttrykk i form og innhold og ved bemaling. Han benytter seg av symbolbærende farger som rødt, blått og gult, ofte med forgylling og forsølving. Han hugger sine skulpturer direkte ut fra trestammen. Før de bemales, prepareres treet på gammelt, tradisjonelt vis. L.s skulpturer i bronse er detaljrike og sammensatte. Han arbeider innenfor et ekspresjonistisk, men sterkt abstrahert formspråk. L. er influert av tysk ekspresjonisme slik den ved århundreskiftet kom til uttrykk hos kunstnerne tilsluttet Der Blaue Reiter og senere Bauhaus-gruppen. I likhet med disse kunstnerne er L. opptatt av å utforske rommet. Han bygger opp sine skulpturer med horisontale, vertikale og diagonale flater, lukkede og åpne volumer, konvekse og konkave former som forenes med et innhold hvor menneskene får en sentral plass. Det episke element er sterkt hos L. Han legger stor vekt på sceneri, theatrum mundi, og hans mange Hus-, Vogn- og Sirkus-motiver kan sammenlignes med teaterkulisser der rom og mennesker skaper dynamikk og dramatikk. Formen forenkles ofte henimot et symbol som gir skulpturene en allmenngyldig karakter. I hans Hus-motiver er menneskene antydet som volumløse filler. De dras, spennes og slites i forsøket på å løsrive seg fra situasjoner de er sosiologisk og psykologisk bundet til. L. støper alle sine skulpturer selv og har på den måten kontroll over hele prosessen. Han benytter seg av cire perdue-metoden. Nettopp ved å modellere direkte i voks, oppnår L. den spontane og frie uttrykksmåte som er typisk for hans skulpturer. Selv når han går opp i stort format unngår han helst veien om gipsavstøpning. Sansen for støpeprosessens muligheter fremgår ved at støpekanalene som regel står igjen som deler av skulpturen. Han lar selve støpehuden stå ubehandlet i bronsen, og forsterker det dynamiske uttrykk i overflaten.

Hans tegninger og malerier er i likhet med skulpturene assosiasjonsrike og fabulerende i sin uttrykkskraft. Temaene veksler mellom det dramatisk alvorlige og det humoristiske og ironiske; fra krigere og romfigurer til sirkus og gjøglere. I sine tegninger benytter han ofte tusj-laveringer og blandingsteknikker. I maleriet arbeider han med akvareller, gouacher og bilder malt på baksiden av glass (Hinterglasbilder). Her benyttes vanlige vindusruter. Sprosser og karmer svartmales slik at de danner rammer og konturer om motivet. Hans studier i 60-årene av Det tredje rikets kunst formet ham som billedkunstner og gav ham en ambivalent holdning til kunst og politikk, noe som i stor grad også preger hans kunst.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Bergliot S. Madsen (1910 - 1979)
 • Franz Zaver Lengauer (f. 1912)

Gift med

 • Augsburg, 1965 med Hannelore Goldmann, billedhugger (f. 1946)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Stavanger

Utdannelse

 • Staatliche Berufsfachschule für Holzbildhauer, Oberammergau, Vest-Tyskland under Josef Blaschke og Julius Himpel 1961–64
 • Akademie der Bildenden Künste, München under Robert Jacobsen 1967–73
 • samtidig 3-årig utdannelse som kunststøper under Erich Koch
 • kunsthistoriske studier under H. Ernst

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Rogaland fylkes kulturstipend 1980
 • Stavanger bys kulturstipend 1981
 • Studiereiser til de fleste land i Europa
 • Houston, Texas og New York 1982

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer ved Universitetet i München, Fakultät für Kunsterziehung 1974
 • intendant i Stavanger Kunstforening fra 1976
 • lærer ved Stavanger ingeniørhøyskole og Kunstskolen i Rogaland 1977–80
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Norsk Billedhuggerforening
 • Bildende Kunstneres Forening Rogaland, medlem av styre, råd og jury 1978–80, styreformann 1982
 • Formann i styret for Kunstskolen i Rogaland 1978–80
 • jurymedlem Vestlandsutstillingen 1978–80
 • initiativtaker til dannelsen av kunstforeningene i Rogalands Råd, formann fra 1979
 • initiativtaker og æresmedlem av Rogaland Bedriftskunstforeningers Råd 1978

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Revheim skole, Stavanger (2 veggmalerier 1977)
 • Forhallen, Frue Meieri, Sola (bronseskulptur, 1976)
 • Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk, Forus (utendørs vannfontene, bronse 1981)
 • Stavanger Faste Galleri (skulptur og maleri)
 • Norsk kulturråd (skulptur og maleri)
 • Den vest-tyske stat (glassmaleri)
 • Tønsberg Kunstforening (skulptur)
 • Stavanger og Tønsberg kommuner
 • Rogaland fylkeskommune

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1964
 • Høstutstillingen, 1975
 • Vestlandsutstillingen, 1975-1980
 • Grosse Deutsche Kunstausstellung, Haus der Kunst, München, 1971-1972
 • Hamburg Haus, Hamburg, 1980
 • Bildende Kunstneres Forening Rogalands vandreutstilling, 1979-1981
 • Utstilling, Gall. BKF, Stavanger, 1979-1981

Separatutstillinger

 • Tønsberg Kunstforening, 1974
 • Stavanger Kunstforening, 1974
 • Gall. Tanum, Oslo, 1976
 • Gall. F 15, Moss, 1977
 • Bergens Kunstforening, 1978
 • Oslo Kunstforening, 1979
 • Gall. Koloritten, Stavanger, 1979

Litteratur

 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 219
 • Halvorsen, I., i Dagbladet, 04.12.1972, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 25.09.0001, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 27.09.1974, (ill.)
 • Rogalands Avis, 26.09.1974, (ill.)
 • Wathne, H., i Stavanger Aftenblad, 05.10.1974, (ill.)
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 05.10.1974, (ill.)
 • Høst, E. M., i F 15 Kontakt, 01.1975-01.02.1975, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 01.03.1975
 • Rogalands Avis, 14.06.1975
 • Rogalands Avis, 30.09.1975, (ill.)
 • Joner, K., i Rogalands Avis, 04.02.1976
 • Egeland, E., i Aftenposten, 04.02.1976
 • Rogalands Avis, 19.03.1976
 • Dæhlin, E. O., i Arbeiderbladet, 06.04.1976
 • Breivik, A., i Verdens Gang, 08.04.1976, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 12.04.1976
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 183
 • Leander, S., i Dagbladet, 14.02.1977
 • Stavanger Aftenblad, 04.04.1977
 • Bergens Tidende, 13.04.1978
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 19.04.1978, (ill.)
 • Rogalands Avis, 20.01.1979, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 07.11.1979, (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 186
 • Rogalands Avis, 11.05.1979, (ill.)
 • Rogalands Avis, 07.11.1979, (ill.)
 • Rogalands Avis, 20.12.1980