I flere år drev H. et arkitektkontor i Magdeburg i Tyskland. Omkring århundreskiftet vendte han tilbake til Norge. H. arbeidet ikke bare som arkitekt, men startet enteprenørforretning som han opparbeidet til et relativt stort foretagende. Han var både eier av steinbrudd og sandtak og utførte en rekke oppfyllingsarbeider ved Oslofjorden. H. hadde så spesielle oppdrag som f. eks. transporten og monteringen av pansertårnet på Fredriksten. H. konstruerte selv flere av maskinene han trengte i sin bedrift. Som arkitekt markerte han seg ved to bygninger i Oslo, Observatoriegt. 2 B, kjent som La Belle Sole, en liten bygård med postkontor i 1. etasje som han selv var byggherre for og Kruses gt. 8, som han tegnet for sin bror Arthur Hurum. Disse bygningene er kanskje noen av Oslos best bevarte eksempler på Wienerjugendstilen med louis-seize-pregede blomster og stengelornamenter på fasaden.