Faktaboks

Alf Hurum
Født
29. august 1862, Drammen
Død
februar 1917, Kristiania

I flere år drev H. et arkitektkontor i Magdeburg i Tyskland. Omkring århundreskiftet vendte han tilbake til Norge. H. arbeidet ikke bare som arkitekt, men startet enteprenørforretning som han opparbeidet til et relativt stort foretagende. Han var både eier av steinbrudd og sandtak og utførte en rekke oppfyllingsarbeider ved Oslofjorden. H. hadde så spesielle oppdrag som f. eks. transporten og monteringen av pansertårnet på Fredriksten. H. konstruerte selv flere av maskinene han trengte i sin bedrift. Som arkitekt markerte han seg ved to bygninger i Oslo, Observatoriegt. 2 B, kjent som La Belle Sole, en liten bygård med postkontor i 1. etasje som han selv var byggherre for og Kruses gt. 8, som han tegnet for sin bror Arthur Hurum. Disse bygningene er kanskje noen av Oslos best bevarte eksempler på Wienerjugendstilen med louis-seize-pregede blomster og stengelornamenter på fasaden.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hans Alfsen Hurum
 • Emilie Erichsen

Gift med

 • Emma Hurum

Utdannelse

 • Königlich Technische Hochschule, Berlin 1884-1885 og studier i Stuttgart

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Den norske Ingeniør- og Arkitektforening fra 1900

Utførte arbeider

 • I Oslo: Kruses gt. 8 (1899–1901)
 • Observatoriegt. 2 B (1901–1903)
 • Prosjekter: 2. premie i konkurranse om kommunal badeanstalt i Kristiania (1899)
 • Deltok i konkurransen om Gullaug forblændstensfabrik (1902)
 • Utkast til nyttiggjørelse av Hovedøen sammen med oberst O. Kristianiag (1903)

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1899, s. 422
 • Teknisk Ukeblad, 1900, s. 582
 • Teknisk Ukeblad, 1902, s. 402
 • Teknisk Ukeblad, 1903, s. 373-77 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1917, s. 364
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1917, s. 92
 • Aftenposten, 23.02.1917
 • Byggekunst, 1955, s. 217
 • Tschudi Madsen, S., Veien hjem, Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 5, s. 88-89 (ill.)