Etter endt utdannelse ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole drog H. til Trondheim. Her deltok han i gjenreisningsarbeidet ved domkirken under ledelse av arkitekt Christian Christie. Etter 2 1/2 års virke drog han i 1904 til København hvor han gjenopptok sin utdannelse. I 1905 debuterte han på Efteraarsudstillingen med Hvilende gutt. Denne ble rosende omtalt av kritikerne. To år senere deltok han for første gang på Høstutstillingen. Også her fikk han hederlig omtale. Etter fire år i Danmark vendte H. tilbake til Norge, hvor han fortsatte sin utdannelse. Hans arbeider var alltid preget av en konsekvent naturalistisk uttrykksform.