Faktaboks

Odin Higraff
Født
7. september 1873, Hadsel
Død
29. august 1944, Oslo

Etter endt utdannelse ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole drog H. til Trondheim. Her deltok han i gjenreisningsarbeidet ved domkirken under ledelse av arkitekt Christian Christie. Etter 2 1/2 års virke drog han i 1904 til København hvor han gjenopptok sin utdannelse. I 1905 debuterte han på Efteraarsudstillingen med Hvilende gutt. Denne ble rosende omtalt av kritikerne. To år senere deltok han for første gang på Høstutstillingen. Også her fikk han hederlig omtale. Etter fire år i Danmark vendte H. tilbake til Norge, hvor han fortsatte sin utdannelse. Hans arbeider var alltid preget av en konsekvent naturalistisk uttrykksform.

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1897–1902
 • kunstakademiet i København (sporadisk) 1906-08
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Gunnar Utsond 1909-10
 • elev av Vilhelm Bissen, Laurits Tuxen og Johan Rohde

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Hielmstierne Rosencrones legat 1906
 • Schäffers legat 1908 og 1913
 • Studiereise til Berlin 1906
 • studieopphold i København 1904-08

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Kristiania. Kunstforening, 1908
 • Blomqvists Kunsthandel
 • Høstutstillingen, 1907
 • Høstutstillingen, 1909
 • Efteraarsudst., 1905

Litteratur

 • Aftenposten, 07.11.1909, (ill.)
 • Sundberg, E., i Husmoderen, 1915, s. 347-49 (ill.)

Faktaboks

Odin Higraff