V. drev farsgården i Rauland før han begynte malerstudier etter krigen. Fra 1954 var han bosatt på Lillehammer som lærer på Nansenskolen. V. malte hovedsakelig landskaper, men også enkelte figurmotiver. Formspråket var til dels sterkt abstrahert, med hovedvekt på fargen som uttrykksmiddel.