Faktaboks

Per Hauge
Født
3. desember 1945, Jørpeland

H.s maleri er fast forankret i et figurativt formspråk, selv om han enkelte ganger nærmer seg en halvabstrakt form. Etter en lengre reise til middelhavslandene malte han i midten av 1970-årene figurmotiver og gatescener, bl.a. fra Marokko, i en pointillistisk manér og holdt i en varm, blond koloritt. Fra 1974 har H. vært bosatt på kunstnersenteret Bogen i Stokke, og det flate Vestfoldlandskapet med rik vegetasjon og høy himmel er blitt et hovedmotiv i hans bilder. Vekten blir lagt på en presis skildring av lysforhold, oppdeling av billedflaten i store plan og en raffinert utnytting av de visuelle muligheter som ligger i vekslinger i typen av strøk og materialbruk. H.s maleri bærer preg av grundig akademisk skolering, og syns å uttrykke en søken etter å finne klare formale og håndverksmessige prinsipper å forankre malerkunsten i innenfor en tradisjonell malerisk referanseramme.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Henrik Hauge
 • Fjelde Bergit

Gift med

 • Ellen Stang

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Stokke

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1965–69
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Reidar Aulie og Alf-Jørgen Aas 1969–73

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise med båt til middelhavslandene 1973–74
 • for øvrig reiser til Amsterdam, London, Leningrad, Moskva og Paris
 • Stokke kommunes kulturstip. 1980

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Vestfold fylkeskommune
 • Stokke kommune
 • Tjølling kommune

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Kunstnere fra Bogen, Tønsberg Kunstforening, 1974
 • Vestfold Bildende Kunstneres sommerutstillinger, 1976-1981
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1978
 • Stallen, Horten, 1982

Separatutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfunn, 1979
 • Gall. Pettersson, Tønsberg, 1981
 • Sandefjord Kunstforening, 1982

Litteratur

 • Tønsbergs Blad, 09.07.1974, (ill.)
 • Vestfold Arbeiderblad, 16.07.1977
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 25.09.1979
 • Sørensen, G., i Arbeiderbladet, 12.06.1979
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 19.06.1979
 • Vestfold Arbeiderbladet, 28.07.1979
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 187
 • Vestfold Arbeiderblad, 28.03.1980
 • Sandefjords Blad, 20.12.1980
 • Øydvin, S., i Tønsbergs Blad, 06.04.1981
 • Bjerke, ø.S., i Vestfold Arbeiderblad, 09.04.1981
 • Vestfold Arbeiderblad, 06.04.1982