H.s maleri er fast forankret i et figurativt formspråk, selv om han enkelte ganger nærmer seg en halvabstrakt form. Etter en lengre reise til middelhavslandene malte han i midten av 1970-årene figurmotiver og gatescener, bl.a. fra Marokko, i en pointillistisk manér og holdt i en varm, blond koloritt. Fra 1974 har H. vært bosatt på kunstnersenteret Bogen i Stokke, og det flate Vestfoldlandskapet med rik vegetasjon og høy himmel er blitt et hovedmotiv i hans bilder. Vekten blir lagt på en presis skildring av lysforhold, oppdeling av billedflaten i store plan og en raffinert utnytting av de visuelle muligheter som ligger i vekslinger i typen av strøk og materialbruk. H.s maleri bærer preg av grundig akademisk skolering, og syns å uttrykke en søken etter å finne klare formale og håndverksmessige prinsipper å forankre malerkunsten i innenfor en tradisjonell malerisk referanseramme.