Faktaboks

Peter Andreas Blix
Blix Peter Andreas
Født
4. november 1831, Frederiksvern (Stavern)
Død
31. januar 1901, Vik i Sogn

B. var ansatt i Kanalvæsenet 1856–63, deretter assistent på Stadsingeniørens kontor i Bergen. Han hadde privat ingeniør- og arkitektpraksis i Bergen 1868–95, avbrutt av ansettelse ved jernbaneanleggene 1873–78, det første året i Moss, deretter i Kristiania, hvor han også drev privatpraksis 1878–80. Etter 1895 og fram til sin død skiftet B. stadig bopel, men oppholdt seg en del i Kristiania.

B. var mest aktiv som ingeniør i sine første virkeår, men fra ca. 1870 fikk han også oppdrag som arkitekt. Han bygde villaer, stasjonsbygninger og hoteller i en karakteristisk middelalderpreget sveitserstil, hvor steile tak med store flater brutt av små tårn, karnapper og arker er de fremste arkitektoniske virkemidler. Fra han restaurerte Skrudhuset i Bergens Domkirke etter planer av arkitekt Chr. Christie, utgjorde vern og pleie av våre fortidsminner en stor del av hans virksomhet. Ved denne restaurering tok han for første gang i bruk en bygningsarkeologisk metode, som han senere gjennom en rekke utgravninger var med å utvikle som antikvarisk arbeidsredskap. Etter denne metode måtte restaureringsplaner kontinuerlig revideres etter hvert som nye funn gav ny kunnskap om monumentet. Han møtte mangel på forståelse for et slikt syn under restaureringen av Håkonshallen i Bergen, og forlot da dette arbeidet.

Også som jernbaneansatt virket B. som arkeolog, i det skjæringen for den nye Smålens (Østfold)-banen gikk gjennom området for middelalderens Oslo. Her forestod han, delvis på egen bekostning, utgravninger for å sikre dokumentasjon av middelalderbebyggelsens rester.

Egenfinansiering er også senere et karakteristisk trekk ved B.s antikvariske arbeid. Som ledd i sin kamp mot flytting av fortidsminner restaurerte han gratis Hopperstad stavkirke for å få den bevart på sitt opprinnelige sted. Han kjøpte og restaurerte for egen regning Hove kirke, der han for øvrig ligger gravlagt i skipet, for å hindre at den ble solgt til byggematerialer.

I de siste år av sitt liv utgav B. plansjeverk av stor historisk interesse. Mest kjent er hans undersøkelser av og utkast til gjenreisning av Akershus slott. Han viser seg som en samvittighetsfull vitenskapsmann når han skal fastslå utstrekningen til det opprinnelige anlegg og som en fantasifull skapende kunstner når det gjelder utforming av bygningen ovenfor grunnplanet (elevasjon).

Da utkastet ble fremlagt i 1898 var B.s restaureringssyn, som gikk ut på rekonstruksjon basert på arkeologiske spor og suppleringer ut fra analogiføringer, blitt umoderne, og forslaget ble aldri utført.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Dobberdine Randulf (1804 - 1837)
 • John Gill Blix, auditør (1797 - 1874)

Utdannelse

 • Studier i ingeniør- og arkitektfag ved Polytechnicum i Hannover 1850–54, bl.a. under professor Conrad Wilhelm Hase
 • og i Karlsruhe 1854–55

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medstifter av den Bergenske filialavdeling av Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring og dens første formann 1871–73
 • medstifter av Den norske Ingeniør og Arkitektforening 1874
 • den første redaktør for Den norske Ingeniør- og Arkitektforenings Organ 1878–79
 • Jurymedlem for konkurranser om ombygning av Bergens Børs 1886 og tegninger til Bergens Posthus 1890

Priser, premier og utmerkelser

 • Æresmedlem av Den norske Ingeniør- og Arkitektforening 1889
 • og av Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring 1890
 • R1 St. Olavs Orden 1896

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Og Oslo Bymuseum med akvareller

Utførte arbeider

 • Tollboden i Skien (1859–60)
 • Stasjonsbygninger på Smålens (Østfold)-, Jær- og Rørosbanene (1874–78)
 • Moster nye kirke (1874)
 • Utne kapell (1892)
 • Fleischers Hotell på Voss (1887–88)
 • Mundal Hotell, Fjærland i Balestrand (1893)
 • En rekke villaer i Bergen, deriblant for Hans Gran på Kalfaret (1873)
 • N. Fosswinckels gt., 7 for Edv. Nielsen (1881)
 • Kalvedalsvn. 29 for Fleischer (1883)
 • Kalvedalsvn. 6 for Schønberg (1884)
 • Ombygning av Bergens Brannstasjon (1883–88)
 • Byggeleder ved ombygningen av Bergens Børs etter planer av arkitekt Lars Solberg (1888–93)
 • Restaureringsarbeider: Skrudhuset i Bergens Domkirke (1870–71), resten av denne kirke (1880–83)
 • Og Håkonshallen i Bergen (1880–84) (alle etter planer av arkitekt Chr. Christie)
 • Hove kirke (1882–87)
 • Hopperstad stavkirke (1885–90) (begge i Vik i Sogn)
 • Arkeologiske undersøkelser: Bergenhus (1880–93)
 • Borgund og Urnes stavkirker (1885 og senere)
 • Valdinsholm i Eidsberg (1896)
 • Stensholmen ved Ringsaker (1897)
 • Akershus (1895–97)
 • Prosjekter: Ny bygning for Enkers Aldershjem, Bergen (1868)
 • Restaureringsutkast for Akershus Slott med ombygning til riksarkiv (1896 og 1897)
 • Restaureringsutkast for slottet (1898)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Kristiania Kunstforening, 1898
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1900
 • Den Kulturhistoriske utstilling, Kristiania, 1901

Portretter

 • Selvportrett, akvarellert tegning i Oslo Bymuseum

Eget forfatterskap

 • Blix, Peter, Thrap Meyer, Tegninger for Møbler og Udstyrsartikler, Bergen, 1872, Sammen med
 • Vaaningshus for Gross. H. Gran Bergen, Den norske Ingeniør- og Arkitektforenings Organ, 1879, s. 95 (ill.)
 • Fortidslevninger i Aaslo, Den norske Ingeniør- og Arkitektforenings Organ, 1879, 19–20, 26–27, 38–39 og 49–50 (ill.)
 • Fra Bergens Domkirke, Den norske Ingeniør- og Arkitektforenings Organ, 1880, s. 115–20
 • Strøtanker med pennetegninger, Teknisk Ukeblad, 1894, s. 65 (ill.)
 • Dietrichson, L., Blix, Peter, Nogle Undersøgelser i Borgund og Urnæs Kirker med Bemærkninger vedkommende Hoprekstadkirken og en Del Udtalelser i Dietrichson, L.s "De norske Stavkirker", (Kristiania, 1895, i
 • Undersøgelser paa Valdinsholm i Glommen i Edsberg og paa Stensholmen i Mjøsen, (Kristiania, 1897
 • Et Udkast til Gjenreisning af Akershus Slot, (Kristiania, 1898
 • Akershus, (Kristiania, 1898

Litteratur

 • Halvorsens, J. B., Halvorsens forf.-lex., (Kristiania, 1885, bd. 1
 • Schirmer, H., Peter Blix, Forening til norske Fortidsminners Bevaring-aarsberetning, 1900, s.I-VIII
 • Fischer, G., Middelalderens Oslo, Forening til norske Fortidsminners Bevaring-aarsberetning, 1920, s. 124–174
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1912, bd. 4
 • Lexow, E., Haakonshallen, Bergen, 1929
 • Fischer, G., Blix undersøkelser på Bergenhus, Bergens Historiske Forenings Skrifter, 1938, s. 5–105, nr.44
 • Fischer, G., Blix undersøkelser på Bergenhus, Bergens Historiske Forenings Skrifter, 1939, s. 219–321, nr.45
 • Amundsen, O. Delphin, Den Kongelige Norske Sankt Olavs Orden, Oslo, 1947, s. 279
 • Fischer, G., Oslo under Eikaberg, Oslo, 1951
 • St. Halvard registerbd., Oslo, 1956, s. 2
 • Forening til norske Fortidsminners Bevaring-årbok, register bd., Sarpsborg, 1963, s. 299–300
 • Lidén, H. E., Domkirken i Bergen, __pound(Bergen), (u.å.)
 • Kunst og Kulturregister 1910–67, Oslo, 1971, s. 180
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s.265
 • Christie, H., Da Fortidsminnesmerkeforeningen reddet stavkirkene, Forening til norske Fortidsminners Bevaring-årbok, 1978, s.43–62
 • Myklebust, D., Restaurering sett i historisk perspektiv, Restaurering og Rehabilitering, 1979, s.10–12, seminarrapport utg. av Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring
 • Bugge, A., Aftenposten, 04.11.1931
 • Bergens Aftenblad, 31.01.1901
 • Fasting, O.W., Bergens Tidende, 31.01.1901
 • Morgenbladet, 31.01.1901
 • Bonde, G.E., Sogns Avis, 25.01.1941
 • Teknisk Ukeblad, 1901, s.65–67, (nekrolog)

Arkivalia

 • Riksantikvaren, Antikvarisk arkiv
 • Bull, Schak, Bygningsforholdene i Bergen i Aarene 1880–1930, Bergen, 1932, upubl. manus i Bergen Arkitektforening
 • Myklebust, D., Akershus Slotts Restaurering 1895–1922, Universitetet i Oslo, 1979, magistergradsavhandling