H. studerte først skrift og grafiske teknikker under Herbert Post, deretter maleri på kunstakademiet i München under Charles Crodel. Hennes interesse for vevkunst og batikk ble vekket gjennom et lengre studieopphold på Java og Bali. Her la hun gjennom forskjellig verkstedpraksis grunnlaget for sin senere virksomhet som tekstilkunstner. H.s figurative formspråk har åpenbare røtter i tysk ekspresjonisme. H.s landskaps- og figurmotiver står i nær sammenheng med hennes mange studiereiser.