H. var en av de siste som malte miniatyrer i Norge. Man kjenner bl.a. noen kvinneportretter i Halden fra 1845, men han var for det meste virksom i Christiania. Flere litografier etter tegninger av forskjellige kunstnere er signert av H. i 1850–60-årene. Han var tegnelærer på Den kgl. Tegneskole og hadde bl.a. Olaf Isaachsen som elev ca. 1850.