Avskjed fra dansk krigstjeneste 1815. Norsk ingeniøroffiser s.å. Premierløytnant ved ingeniørbrigaden 1819, kaptein 1835, hovedregnskapsfører 1843 og arméintendant 1854. A. har vært knyttet til byggearbeider som hans far og hans bror Franz H. A. har ledet, f.eks. ved Karljohansvern i Horten hvor A. var bygningssjefens assistent 1821-23. Mest kjent ble A. for sin virksomhet som brobygger som brakte ham tilnavnet "le grand pontonier". Fra 1838 til 1841 tjenestegjorde A. i veivesenet. Han beskjeftiget seg hovedsakelig med veiundersøkelser og veianlegg i Nedenes amt. A. ble konstituert som kanal- og havnedirektør i 1841, men tok avskjed allerede 1842.