Faktaboks

Henrik Arnold Thaulow D'aubert
Født
27. desember 1798
Død
17. juli 1863

Avskjed fra dansk krigstjeneste 1815. Norsk ingeniøroffiser s.å. Premierløytnant ved ingeniørbrigaden 1819, kaptein 1835, hovedregnskapsfører 1843 og arméintendant 1854. A. har vært knyttet til byggearbeider som hans far og hans bror Franz H. A. har ledet, f.eks. ved Karljohansvern i Horten hvor A. var bygningssjefens assistent 1821-23. Mest kjent ble A. for sin virksomhet som brobygger som brakte ham tilnavnet "le grand pontonier". Fra 1838 til 1841 tjenestegjorde A. i veivesenet. Han beskjeftiget seg hovedsakelig med veiundersøkelser og veianlegg i Nedenes amt. A. ble konstituert som kanal- og havnedirektør i 1841, men tok avskjed allerede 1842.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Jacobine Henriette Thaulow
 • Benoni Aubert, generalmajor

Gift med

 • Christiania, 1843 med Karen Johanne Olsen (1624 - 1815)

Utdannelse

 • Ingeniøreksamen fra det danske militærakademiet 1813

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem i kommisjonen for kontroll av hovedbanens kontraktmessige utførelse 1851-54
 • Medlem av byggekomiteene for Universitetet
 • og Botsfengslet i Oslo

Priser, premier og utmerkelser

 • R.St.Olavs Orden 1855
 • Dannebrogsorden 1. klasse
 • Svensk Vasa Orden 1. klasse

Utførte arbeider

 • Verkstedsbygningen for Kongsberg våpenfabrikk (1821-23)
 • Broer: Lysaker bro (1825)
 • Nybroen over Akerselva (1827)
 • En steinbro 2 km vest for Lunde bro i Etnedal og flere andre broer

Eget forfatterskap

 • i Theodor Broch: Lærebog i bygningskunsten, Christiania, 1848, især s. 364–71, 381–86 og 450–52, kapitlet om brobygningskunsten

Litteratur

 • Lindbæk, S. Aubert, Hjemmet på Fæstningen, (Kristiania, 1912, s. 152
 • Kristiania, Havnevesenets historie, (Kristiania, 1914, s. 32, (red.)
 • Amundsen, O. Delphin, St. Olavs Orden 1847-1947, Oslo, 1947, s. 158
 • Ovenstad, O., Militærbiografier, Oslo, 1948, s. 48
 • Paus, H. W., Norges vegbestyrere 1824-64, Oslo, 1969, s. 43
 • St. H., 1956, register bd., s. 12
 • FNFB årbok, Sarpsborg, 1963, register bd., s. 294
 • Norsk Militær Tidsskrift, 1965, s. 409–10

Faktaboks

Henrik Arnold Thaulow D'aubert