Faktaboks

Frantz Henrik D'aubert
Født
19. september 1797, Christiansand
Død
2. april 1842, Sollistranden i Borre

A. tok avskjed fra dansk tjeneste i 1814 og tjenestegjorde i leiren ved Onstadsund under krigen. Fra 1822–32 var han stasjonert i Bergen med lengre opphold i Trøndelag. I 1832 overtok han stillingen som ingeniørkaptein ved Karljohansvern i Horten hvor han virket til sin død. I Bergen har han utført byggeoppgaver både for staten (f.eks. Nykirkens tårn) og for privatpersoner (f.eks. Løveapoteket på Holbergsalmenning). Av kommunen har han også fått forskjellige oppdrag, og han ble utpekt som det eneste bygningskyndige medlem av komiteen for utarbeidelse av bygningslov for Bergen i 1830. I årene 1839–41 ble de viktigste bygningene på marinestasjonen i Horten oppført under A.s ledelse. Kontorbygningen, magasinbygg, brakker, laboratoriet og sykehuset ble i disse årene utført etter hans tegninger. Alle A.s bygninger er utført i nøktern klassisistisk stil. A.s hovedarbeid er utbyggingen av Karljohansvern. Den store kontorbygningen er utsmykket med en tempelgavl båret av fire joniske søyler. Ellers er de omkringliggende brakker og magasinbygninger nøkternt utformet, nesten uten dekorative detaljer. Bygningene har glattpussede fasader ofte med kvaderfuging på grunnmur og hjørner, rundt vinduer og dører. Et horisontalbånd markerer gjerne skillet mellom etasjene.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • Stjørdalen, 1832 med Else Sophie Marie Heyerdahl

Utdannelse

 • A. startet sin militære utdannelse på Kronborg festning i Danmark, eksamen som artilleriløytnant 1809, senere ingeniør eksamen. Han fullførte sin utdannelse som ingeniøroffiser i Sverige. Han har trolig fått undervisning i byggekunst og karttegning av sin far Benoni d'A. ved siden av den opplæring i sivil og militær prosjektering som inngikk i ingeniøroffiserenes utdannelse.

Priser, premier og utmerkelser

 • Ridder av Sværdorden

Utførte arbeider

 • Bergen: Nykirkens tårn (1824)
 • Tollbodbryggene med pakkhus og jernrekkverk rundt bryggene (1830-32)
 • Løveapoteket, Holbergsalmenning 11 (1831)
 • Lille Markevei 28, Bergens første leiegård, antagelig oppført etter hans tegninger etter brannen 1830
 • Horten: Det store magasin nr. 2. (1839)
 • Laboratoriet (1839)
 • Kontorbygningen (1841)
 • Sykehuset (1841)
 • Brakke A (1841)
 • Brakke C og D (1843)
 • Prosjekter: Avaldsens kirkes gjenoppbygging (1840)

Litteratur

 • Schnitler, C. W., Slekten fra 1814, (Kristiania, 1911, s. 405–406 (ill.)
 • Lindbæk, S. Aubert, Hjemmet paa Fæstningen, (Kristiania, 1913, register, s.152
 • Schetelig, H., Geelmyden, C., Bergen 1814-1914, Bergen, 1914-1919, register, s. 27
 • Bugge, A., Empirens militæranlæg, FNFB årbok, 1919, s. 113–124
 • Haffner, V., Innstillinger og betenkninger 1814–1929, (Kristiania, 1925, register
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2. register, s. 673
 • Lindbæk, S. Aubert, Hjemmet på Akershus, Oslo, 1939, register, s. 325
 • Ovenstad, O., Militærbiografier, Oslo, 1948, bd. I. s. 48
 • Skadberg, L., Olavskyrkja og Kongsgarden på Avaldsnes, Haugesund, 1950, s. 227
 • NHT, 1965, s. 397, 409
 • AKL, Oslo, 1968, bd. 1. s. 936
 • K. og K., Oslo, 1971, s. 267, register 1910-67
 • Baggethun, R., Gjennom skiftende tider, Horten, 1973, s. 29
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register, s.277

Arkivalia

 • Stiftamtmannen I Bergen, Journal nr. 6, 1832, sak nr. 83, jfr. 1226/33
 • Torvanger, å.M., Byggeforhold og bolighus i Bergen 1800-1850, Bergen, 1974, s. 53–55, 108, mag. avh. manuskript UBB