A. tok avskjed fra dansk tjeneste i 1814 og tjenestegjorde i leiren ved Onstadsund under krigen. Fra 1822–32 var han stasjonert i Bergen med lengre opphold i Trøndelag. I 1832 overtok han stillingen som ingeniørkaptein ved Karljohansvern i Horten hvor han virket til sin død. I Bergen har han utført byggeoppgaver både for staten (f.eks. Nykirkens tårn) og for privatpersoner (f.eks. Løveapoteket på Holbergsalmenning). Av kommunen har han også fått forskjellige oppdrag, og han ble utpekt som det eneste bygningskyndige medlem av komiteen for utarbeidelse av bygningslov for Bergen i 1830. I årene 1839–41 ble de viktigste bygningene på marinestasjonen i Horten oppført under A.s ledelse. Kontorbygningen, magasinbygg, brakker, laboratoriet og sykehuset ble i disse årene utført etter hans tegninger. Alle A.s bygninger er utført i nøktern klassisistisk stil. A.s hovedarbeid er utbyggingen av Karljohansvern. Den store kontorbygningen er utsmykket med en tempelgavl båret av fire joniske søyler. Ellers er de omkringliggende brakker og magasinbygninger nøkternt utformet, nesten uten dekorative detaljer. Bygningene har glattpussede fasader ofte med kvaderfuging på grunnmur og hjørner, rundt vinduer og dører. Et horisontalbånd markerer gjerne skillet mellom etasjene.