A. tjenestegjorde i Norge fra 1790 ved de første trigonometriske kystmålinger. Fra 1801 overført til Christiansand som ingeniør, ingeniørkaptein fra 1804. Fra 1806 arbeidet A. i Danmark, 1807-10 ved Kronborg festning som major. Fra 1810 til sin død var A. direktør for den kombinerte militære og økonomiske oppmåling i Norge. Etter bruddet med Danmark i 1814, planla han organiseringen av den norske oppmålingsetat. Mellom 1811-17 var A. kommandant på Kongsvinger festning, og fra 1818 generalmajor for den norske ingeniørbrigade. A. var en av grunnleggerne av Den Kongelige Tegneskole i Christiania. Fra 1821–23 var A. midlertidig sjef for Krigsskolen. A.s. utførte arbeider består for det meste av militære bygninger, foruten fortifikasjonsarbeider. Ekserserhuset i Kristiansand, oppført 1808, er en lav, pusset teglsteinsbygning med valmtak. A. er også tilskrevet privatoppdrag, bl.a. sorenskrivergården Velo, Jevnaker.