Faktaboks

Benoni D'aubert
d'AUBERT, Benoni
Født
4. august 1768, København
Død
26. april 1832, Christiania

A. tjenestegjorde i Norge fra 1790 ved de første trigonometriske kystmålinger. Fra 1801 overført til Christiansand som ingeniør, ingeniørkaptein fra 1804. Fra 1806 arbeidet A. i Danmark, 1807-10 ved Kronborg festning som major. Fra 1810 til sin død var A. direktør for den kombinerte militære og økonomiske oppmåling i Norge. Etter bruddet med Danmark i 1814, planla han organiseringen av den norske oppmålingsetat. Mellom 1811-17 var A. kommandant på Kongsvinger festning, og fra 1818 generalmajor for den norske ingeniørbrigade. A. var en av grunnleggerne av Den Kongelige Tegneskole i Christiania. Fra 1821–23 var A. midlertidig sjef for Krigsskolen. A.s. utførte arbeider består for det meste av militære bygninger, foruten fortifikasjonsarbeider. Ekserserhuset i Kristiansand, oppført 1808, er en lav, pusset teglsteinsbygning med valmtak. A. er også tilskrevet privatoppdrag, bl.a. sorenskrivergården Velo, Jevnaker.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Juliane Cathrine Bang
 • Francois Jacques Xavier d'Aubert, generalmajor

Gift med

 • Christiansand, 1796 med Jacobine Henriette Thaulow

Utdannelse

 • Sekondløytnant i den danske armé 1785
 • i ingeniørkorpset fra 1786

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av kommisjonen for planlegging av marinestasjon i Horten 1822
 • leder av bygningskommisjonen for Slottet 1824

Priser, premier og utmerkelser

 • Ridder av Dannebrogsordenen 1813
 • Æresmedlem av Krigsvetenskapsakademien 1820

Utførte arbeider

 • Christiansand Forbedringshus, Tollbugt. 75 (1803-04, revet 1976)
 • Christiansand Katedralskole, ombygging (1805-06, ombygd 1853-54)
 • Christiansand ekserserhus, Tordenskjolds gt. 64 (1808)
 • Tilskrevet Christiansand teater
 • Velo sorenskrivergård, Jevnaker (1820-årene)
 • H.P. Pettersens landsted, Sjursøya, Oslofjorden (revet)
 • Militære oppdrag: Befestningsarbeider ved Christiansand
 • Kongsvinger
 • Og Blaker skanse
 • Prosjekter: Utkast til kavalerikaserne, Fredrikstad

Portretter

 • Maleri av ukjent kunstner (Norsk Folkemuseum)

Litteratur

 • Norsk militært tidsskrift, (Kristiania, 1882, s. 584–585
 • Lindbæk, S. Aubert, Hjemmet paa Fæstningen, (Kristiania, 1912
 • Christiania Sparebank 1822-1922, (Kristiania, 1922, register, s. 234
 • Bull, T., Kristianias historie, (Kristiania, 1923, bd. 4, register s. 585
 • Norsk Biografisk Leksikon, (Kristiania, 1923, bd.1. s. 310
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2. register s. 673
 • Lindbæk, S. Aubert, Hjemmet på Akershus, Oslo, 1939, s. 7–55
 • Steen, S., Kristiansands historie, Oslo, 1941, register s. 590
 • Ovenstad, O., Militærbiografier, Oslo, 1948, s. 47
 • St. H., 1956, register bd. s. 12
 • Baggethun, R., Gjennom skiftende tider, Horten, 1960, register s. 572
 • Bugge, A., Byborgerens hus i Norge, Oslo, 1963, s. 97, (red.)
 • FNFB årbok, Sarpsborg, 1963, register bd. s. 294
 • AKL, Oslo, 1968, bd. 1, s. 936
 • Parman, ø., Tegneskolen gjennom 150 år, Oslo, 1971, s. 39, 51, 71, 79, 89
 • Lange, B. C., Sorenskrivergården Velo, Randsfjordfestivalen, 1974

Faktaboks

Benoni D'aubert