H. begynte som bokillustratør, men interessen for grafikk fikk etter hvert overtaket, og fra midten av 1970-årene har han så å si utelukkende arbeidet med etseteknikker. Produksjonen fra slutten av tiåret består fortrinnsvis av naturskildringer, gjerne med motiv fra Sørlandskysten. I den senere tid er han imidlertid stadig mer gått over til å beskrive mennesker og deres nære omgivelser. Han er sterkt opptatt av bygnings- og miljøvern, og flere av arbeidene har nærmest karakter av debattinnlegg. H. vil at hans bilder skal være lett forståelige og benytter et enkelt naturalistisk formspråk.