H. ble løytnant i ingeniørkorpset 1783. I tiden 1786–1790 bodde han i København. Han fikk avskjed som kaptein i infanteriet 1790 og ble ansatt som lærer i matematikk, militærvitenskap og tegning ved Den matematiske skole i Christiania samme år. H. ble major i 1805 og pensjonert i 1808. Fra 1811 til 1814 var han lærer ved Christiania Kunstskole. Prinsregenten ansatte H. i ingeniørbrigaden 1814. H. har etterlatt seg en rekke viktige kart av løkkene omkring Christiania, men det er få byggverk som har vært tilskrevet ham. Tukthuskirkens interiør , benkene og galleriet ble utformet av H. i louis-seize-stil .