Liv og virksomhet

D. var utdannet translatør, men virket i yngre år også som journalist og var en tid medarbeider i Kristiania-bladet "Dagen". Etter å ha forlatt journalistikken slo han inn på den kunstneriske løpebane og oppnådde en viss popularitet med sine skildringer av vestlandsk og nordnorsk natur. Det meste av hans ganske omfattende produksjon ble solgt til Tyskland. I dag huskes han fortrinnsvis for sine sammenstøt med Edvard Munch i Åsgårdstrand rundt århundreskiftet.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Johanna Theodora Døderlein (1819 - 1907)
  • Hans Selchier von Ditten, hoffapoteker (1820 - 1891)

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Opphold i Tyskland, England og Frankrike i slutten av 1860-årene.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Oslo Bymuseum
  • Nordmøre Museum, Kristiansund N
  • Stavanger kommune

Litteratur

  • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 17.11.1914
  • Morgenbladet, 31.12.1924
  • Eide, A., Åsgårdstrand, Bergen, 1946, s. 90–96
  • Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, Drammen, 1972, bd. 3, reg. s. 962