D. var utdannet translatør, men virket i yngre år også som journalist og var en tid medarbeider i Kristiania-bladet "Dagen". Etter å ha forlatt journalistikken slo han inn på den kunstneriske løpebane og oppnådde en viss popularitet med sine skildringer av vestlandsk og nordnorsk natur. Det meste av hans ganske omfattende produksjon ble solgt til Tyskland. I dag huskes han fortrinnsvis for sine sammenstøt med Edvard Munch i Åsgårdstrand rundt århundreskiftet.