P. utførte under sitt opphold i Trondheim portretter av familiene Tellefsen og Lysholm, og etterlot seg også noen tegninger i sortkritt. I Danmark malte han portretter av bl.a. Bertel Thorvaldsen, Frederik 5, Frederik 7, og av Christian 8s begravelse. P.s arbeider er oftest signert "C.v.P." eller "C.P." Sistnevnte signatur anvendes også av en annen samtidig maler, Christian Petersen. P.s portretter er omhyggelig utført, men har et noe tørt preg.