H. utførte under sine reiser i inn- og utland tallrike reportasjepregede skisser av personer, landskaper og bymiljøer. En rekke av hans tegninger ble gjengitt i Skilling-Magazin, Ny illustreret Tidende og andre aviser og tidsskrifter.